Pregled materijala sa 79. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 03.09.2008. godine

07 Jan 2011
15402 puta
 1. Odluka o utvrđivanju potrebe za formiranjem Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetima “Plješevica”, “Gornja Vratnica” i “Visočica”, prema projektima predloženim od Fondacije arheološki park “Bosanska piramida Sunca”;
 2. Odluka o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona prema Projektnom zadatku za period 2008.-2015. godina;
 3. Odluka o odobravanju sredstava CSR “Zavidovići” na ime plaćanja dijela duga “Domu za djecu ometenu u razvoju” Prijedor;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Car Trim” Žepče na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO TS 16949:2002;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Kokorada” Visoko na ime refundacije troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Krivaja” TMK Zavidovići na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu NEN EN ISO 9001:2000;
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “NAM” d.o.o. Zavidovići na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu NEN EN ISO 9001:2000;
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Zenko” d.o.o. Zenica na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu NENEN ISO 9001:2000;
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “ZIM” d.d. Zenica  na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu HACCP;
 10. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “ZIM” d.d. Zenica na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu DIN EN ISO 9001:2000;
 11. Odluka o odobravanju sredstava Općini Kakanj, MZ Bijele Vode, podružnica Kučići, na ime sufinansiranja javne rasvjete;
 12. Odluka o odobravanju sredstava Općini Kakanj na ime sufinansiranja sanacije puta u MZ Mramor, općina Kakanj;
 13. Odluka o odobravanju sredstava općini Žepče na ime sufinansiranja projekta Sanacija krovišta na zgradama Lamela I i Lamela II;
 14. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Atlas D” d.o.o. Visoko na ime refundacije troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 15. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Vimar” d.o.o. Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 16. Odluka o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime pomoći MZ Vozuća za sanaciju ulične rasvjete;
 17. Rješenje o izmjeni Rešenja o konačnom imenovanju Školskog odbora Osnovne škole “Vareš” u Varešu;
 18. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje na poziciju člana UO Federalnog zavoda MIO/PIO sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “21. mart” Matuzići, Doboj-Jug;
 20. Rješenje o razrješenju predsjednika Školskog odbora Specijalne srednje škole Zenica;
 21. Zaključak o davanju ovlaštenja Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da daje ovlaštenja pravnim licima za mjerenje buke;
 22. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove;
 23. Zaključak o davanju saglasnosti na projekat “Izgradnja Centra za rano podsticanje razvoja za djecu sa posebnim potrebama”;
 24. Zaključak o saglasnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se projekat „Čišćenje obala rijeke Bosne na području Zeničko-dobojskog kantona“ povjeri Sportsko ribolovnim društvima Zeničko-dobojskog kantona i općini Zenica;
 25. Zaključak o dobravanju sredstava Žunić Redži, raseljenoj osobi iz Zavidovića, za ugradnju doniranog građevinskog materijala;
 26. Zaključak o dopuni Programa utroška sredstava od koncesija u 2008. godini Ministarstva za privredu;
 27. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-15858/08 od 16.04.2008. godine (odobravanje srestava za nabavku trenerki za RVI);
 28. Zaključak o odobravanju sredstava grupi zaposlenika Preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina d.o.o. Vareš;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi za kulturu i sport Kakanj na ime dijela troškova za realizaciju pozorišne predstave “Šarena lopta”;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Mešinović Ibri povratniku u Teslić na ime stvaranja minimalnih uslova za stanovanje;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava na ime poticaja uzgajivačima povrća, jagoda i cvijeća u plastenicima i staklenicima na području Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava na ime premije za uzgojenu steonu junicu uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” d.o.o. Zenica za izdavanje lista povodom međunarodnog sajma “ZEPS 2008”;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Omladinskom centru “Desnek” iz Breze na ime snimanja dokumentarnog filma “Sikluk”;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime sufinansiranja manifestacije “Septembarski dani otpora”;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime ugradnje građevinskog materijala Pašić Edibu, raseljenoj osobi;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime realizacije manifestacije “Ponosan sam na svoje oslobodioce”;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju inovatora Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja osnivačkih aktivnosti;
 39. Zaključak o odobravanju sredstava UG Muzičkih pedagoga iz Zenice na ime pokroviteljstva za održavanje Bajramskog koncerta;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava UG “Savez pčelara Zeničko-dobojskog kantona” na ime podrške za zaštitu pčela;
 41. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju primarnih kolektora fekalne kanalizacije u općini Doboj-Jug;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavog projekta regulacije rijeke Zgošće, općina Kakanj;
 43. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za izgradnju vodovoda u naselju B.Mahala, općina Visoko-rezerva;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za izgradnju vodovoda u naselju B.Mahala, općina Visoko;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom ured sv. Josipa, Zavidovići za obnovu župne biblioteke;
 46. Zaključak o odobravanju sredstva za nabavku 33 invalidska kolica, za RVI 100% paraplegičare;
 47. Zaključak o oglašavanju upražnjenih pozicija članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 48. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda Prijedloga Odluke o odobravanju sredstava informatičkom servisu “Satria” Zenica;
 49. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period I-VI 2008. godine;
 50. Zaključak o utvrđivanju Analize potrebnih finansijskih sredstava za provedbu Zakona o predškolskom odgoju;
 51. Zaključak o zadacima povodom Izvještaja o poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period I-VI 2008. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma