5. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.04.2015.godine

17 Apr 2015
8337 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 3. sjednice Vlade, održane 27.03.2015. godine;
 2. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kanotna za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Programa rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kanotna za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1; DODATNI ZAKLJUČAK 03-2)
 4. Prijedlog Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Prijedlogu Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-34-6652-1/15. od 27.03.2015. godine, vezano za prijedloge za Program rada Skupštine Kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture” za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za korištenje termo-mineralne vode sa izvorišta „Banje“ u općini Olovo;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće uz program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog namjenskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona, za period od 12.03.2015. godine do 31.12.2015. godine;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2015. godine
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 13. Izvještaj o realizaciji utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11- Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11- Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma