Pregled materijala sa 75. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 13.08.2008. godine

07 Jan 2011
15400 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Tesko market” d.o.o. Kakanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 2. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu u okviru budžetskih korisnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 3. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “M.M.Bašeskija” Visoko;
 4. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Ekonomska škola Zenica;
 5. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - KŠC “Sveti Pavao”  Osnovna škola Zenica;
 6. Zaključak o davanju saglasnosti za građevinske radove II. faze rekonstrukcije ambulanti porodične-obiteljske medicine sa ciljem nastavka sufinanciranju projekta «Jačanje zdravstvenog sektora»;
 7. Zaključak o odobravanju izmjena i dopuna «Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline za 2008. godinu» usvojenog Zaključkom Vlade broj: 02-14-10250/08 od 12.03.2008. godine;
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Saneli Fetić iz Kaknja, supruzi demobilisanog borca, na ime izgradnje stambenog objekta;
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Abdulahu Haliloviću iz Visokog, RVI V grupe sa 70% vojnog invaliditeta, na ime izgradnje stambenog objekta;
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmetspahić Huseinu iz Zenice, povodom tragedije njegove porodice prouzrokovane elementarnom nepogodom;
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Almedini Sejdić iz Tešnja, članu porodice poginulog branioca, na ime izgradnje stambenog objekta;
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Amiru Kameriću iz Zenice, RVI 100% II grupe, na ime kupovine stana u Zenici;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji organskih proizvođača ljekovitog bilja i jagodičastog voća za organizaciju manifestacije “Dani organske proizvodnje”;
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Avdušinović Hasanu iz Zenice, na ime učešća na međunarodnom simpoziju “TMT 2008”;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Boras Zvonki iz Žepča, RVI V grupe sa 70% vojnog invaliditeta, na ime liječenja;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Dini Hadžiosmanović iz Zenice, kao nagrada posebno nadarenom studentu;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Fadilu Smajiću iz Zenice, RVI 100% I grupa, na ime kupovine stana;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Hido Mehrimu iz Kaknja, nezaposlenom demobilisanom braniocu, na ime adaptacije kuće;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Jusufu Menziloviću iz Visokog, RVI 50% VII grupe, na ime kupovine stambenog objekta;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava studentu Lišinović Mahiru iz Tešnja, na ime odlaska na Generalnu skupštinu Međunarodne federacije udruženja studenata medicine-IFMSA;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Mujkanović Adnanu iz Zenice, na ime učešća na međunarodnom simpoziju “TMT 2008”;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Muniri Hajdić iz Tešnja, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” iz Zenice na ime otkupa primjeraka knjige “Zoonoze kod ljudi” autora Tandir Saliha;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo na ime sufinansiranja projekta izgradnje Spomen obilježja;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Peri Mamiću  iz Tešnja, RVI 20% X grupe, na ime izgradnje stambenog objekta;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Sadiku Alajbegoviću iz Kaknja, RVI 30% X grupe, na ime izgradnje stambenog objekta;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Humanost societas humanitatis” Zenica na ime pomoći u djelu troškova za opremanje prostorije za zajedničke aktivnosti u zgradi Radakovo (R VII Lamele 1) i organizacije izleta starih lica;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju Udruženju „Informatičke olimpijade u BiH“ na ime troškova odlaska Obradović Nihada i Jašarević Arnela, učenika Opće gimnazije Zenica, na Balkansku informatičku olimpijadu 2008;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju Udruženju „Informatičke olimpijade u BiH“ na ime troškova odlaska Amre Dautbegović, učenice OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ u Zenici u Bugarsku, na Juniorsku balkansku informatičku olimpijadu 2008;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Unkić Mesudu iz Tešnja, RVI 20% X grupe, na ime izgradnje stambenog objekta;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu i štampanje Fotomonografije Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku vodovonih cijevi za vodovod u MZ Ravne, općina Vareš;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava za nastavak izgradnje vodovoda u MZ Budoželje, općina Vareš;
 34. Zaključak o prihvatanju  Informacije o epidemiološkoj situaciji na području Zeničko-dobojskog kantona za perod I-VI.2008. godine;
 35. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju Plana analize realizacije aktivnih ugovora zaključenih u postupku privatizacije na području Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Zaključak o proglašenju neuspjelim postupka za popunu pozija u Nadzornom odboru UTTD “21 decembar” Zenica;
 37. Zaključak o usvajanju Informacije o rezultatima privatizacije i poslovanja Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog  kantona za  2007. godinu;
 38. Zaključak o utrošku dijela sredstava za hitne nabavke u razdjelu 13, Služba za zajedničke poslove, pozicija „Nabavka opreme“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 39. Zaključak o utvrđivanju Informacija o relizaciji svih ugovora o privatizaciji zaključenih od početka privatizacije do 31.12.2007. godine na prostoru Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite;
 41. Zaključak o utvrđivanju upražnjene pozicije u Nadzornom odboru “21 decembar” d.o.o. Zenica;
 42. Zaključak o utvrđivanju upražnjene pozicije u Nadzornom odboru “RMK Promet” d.d. Zenica;
 43. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zavidovići;
 44. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Zaključka o odobravanju sredstava UG “Savez pčelara Zeničko-dobojskog kantona” na ime podrške za zaštitu pčela;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Srebrenica Edinu radi odlaska na Međunarodnu ljetnu školu za studente arhitekture.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma