Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 73. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 16.07.2008. godine

07 Jan 2011
15960 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava JU Služba za zaposljavanje Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate naknada demobilisanim braniocima;
 2. Odluka o odobravanju sredstava za klubove poslanika političkih stranaka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za III. kvartal. 2008. godine;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu  „A.M. inter-stil“ d.o.o. Žepče na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu  „Ziko“ d.d. Zavidovići na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 5. Odluka o odobravanju sredstava SZR «Pinea” Visoko na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 6. Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije na izvorištu «Zmajeva vrela” općina Zenica;
 7. Odluka o poticaju inovatora iz Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Rješenje o imenovanju Telalović Gorana za člana Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Rješenje o razrjesenju Žižo Adila funkcije člana Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Zaključak  o  odobravanju sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica na ime pomoći za redovne aktivnosti;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u I. godinu dodiplomskog studija Univerzitata u Zenici u akademskoj 2008/09. godini;
 12. Zaključak o dopunama Programa potrošnje sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, na razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicije: „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama“;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Aiši Bajraktarević, supruzi poginulog Amira Bajraktarevića, dobitnika ratnog priznanja „Zlatna policijska zvijezda“, za potrebe izgradnje stambenog objekta u općini Visoko, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Bićo Ešefu, raseljenom licu iz Foče, kao pomoć za završetak izgradnje stambenog objekta, sa ciljem povratka u prijeratno mjesto stanovanja;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava za potrebe kupovine stambenog objekta Fadilu Šerifi iz Breze, dobitniku ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime stambenog zbrinjavanja;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava odobravanju sredstava Glavnom sindikalnom povjereništvu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć u ostvarivanju programskih ciljeva;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava “K-projekt” d.o.o. Radio postaja Žepče na ime finansijske podrške za rad u II. kvartalu 2008. godine;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava za potrebe izgradnje stambenog objekta Mehi Šehiću iz Visokog, RVI III. grupe sa 90% invaliditeta, na ime stambenog zbrinjavanja;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime sufinansiranja dokumentarnog medijskog projekta “Za vječno sjećanje i zahvalnost”;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava općini Kakanj na ime sufinansiranja dokumentarnog medijskog projekta “Sjećanje na šehide i poginule borce”;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime sufinansiranja Projekta izgradnje Spomen-česme Turbe-II faza, naselje Skroze, Zavidovići;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava RK “Čelik” iz Zenice na ime organizacije memorijalnog turnira “Brkić-Izić i ostali”;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava na ime realizacije Programa organizacije odlaska pripadnika boračke populacije na manifestaciju “Igman 2008”;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava za potrebe izgradnje stambenog objekta Sifi Aganović iz Breze, supruzi umrlog demobilisanog branioca, na ime stambenog zbrinjavanja;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava studentu Mujezinović Nerminu, studentu III. godine Fakulteta za metalurgiju i materijale na ime sufinansiranja troškova učešća na Međunarodnom simpozijumu “TMT 2008” u Istambulu, Turska;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava “Župi Marije pomoćnice kršćana” iz Globarice na ime dijela troškova za obnovu krova i interijera župne crkve;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Ženskom rukometnom klubu “Tešanj” iz Tešnja na ime dijela troškova za takmičenje seniorske i juniorske ekipe;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava “Župi Sv. Ilije proroka” Novi Šeher kao pomoć za rekonstrukciju kapele u selu Dubrave, za potrebe obavljanja vjerskih obreda povratnika;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava za potrebe kupovine stana Muhamedu Zubača iz Breze, dobitniku ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” i RVI V. grupe sa 70% invaliditeta, na ime stambenog zbrinjavanja;
 30. Zaključak odobravanju sredstava za nabavku vodovodnog materijala za izgradnju sekundarne vodovodne mreže za naselja Musići i Klinčići, općina Olovo;