Pregled materijala sa 68. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 25. i 26.06.2008. godine

07 Jan 2011
14966 puta
 1. Odluka o dopuni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 2. Odluka o odobravanju sredstava udruženju “Humanost-societas humanitatis” Zenica na ime realizacije projekta Dnevni centar Maglaj;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Natron Hayat” Maglaj na ime subvencioniranja troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Perutnina Ptuj” Breza na ime subvencioniranja troškova kod izgradnje proizvodnog objekta;
 5. Odluka kojom Vlada Zeničko-dobojskog kantona reguliše način uplate i korištenje sredstava ostvarenih prodajom stanova po osnovu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova;
 6. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - KŠC “Sveti Pavao” - Osnovna škola Zenica;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Arnauti” Zenica;
 8. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Rešad Kadić” Tešanj;
 9. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Stručna zanatska škola Zenica;
 10. Rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za člana UO Federalnog zavoda PIO/MIO;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti na netto cijenu sata za spoljne saradnike Univerziteta u Zenici u akademskoj 2008/09. godini;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu participacije usluga za studente Univerziteta u Zenici u akademskoj  2008/09. godini;
 13. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane Univerziteta u Zenici u akademskoj 2008/09. godini;
 14. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova redovnog samofinsirajućeg i vanrednog studija u akademskoj 2008/09. godini;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu “Bosnia Folk” iz Zenice na ime prijema gostiju iz grada Yalova Turska;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava BZK “Preporod” Žepče na ime organizacije Zbora predsjednika društava u BiH;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Conectum Sarajevo za otkup knjige Alija Izetbegović 1925-2003
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Gradskom folklornom ansamblu “GAFA” Maglaj na ime organizacije festivala folklora “Kolo na bosanskom ćilimu Maglaj 2008”;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava KUD “Krivaja” na ime troškova nastupa u Wiltzu, Luksemburg;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava KUD “Plamen” Pehare Zenica na ime organizacije kulturno-sportske manifestacije;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava na ime isplate premije za uzgojenu rasplodnu krmaču;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava na ime isplate premije za uzgojenu steonu junicu;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava na ime troškova posjete ratnih vojnih invalida Memorijalnom centru Potočari, Srebrenica;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava NIP “Naša riječ” Zenica za fotoreportažu “Stotinu godina od ređenja fa Ljube Hrgića”;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Omladinskom udruženju “Bedem” Visoko na ime projekta “Turnir u street basketu”;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Osmanagić Jasmini, raseljenoj osobi iz Višegrada, kao pomoć za ugradnju doniranog  građevinskog materijala, sa ciljem  stvaranja konačnog povratka na prijeratnu adresu;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Poljoprivrednoj zadruzi “Zenica” za organizovanje karantina za životinje;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava prerađivačima i otkupljivačima mlijeka na ime premije za otkup mlijeka;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Udruzi poduzetnika i poslodavaca Žepče na ime premije za kapitalna ulaganja u izgradnju i instaliranje rashladnih komora;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije zeničkog na ime projekta adaptacije zgrade muftiluka;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava na ime troškova izdavanja knjige Dželal Ibraković  “Bosna, islam – Bošnjaci”;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Zadruzi “Ide-al” Visoko za instaliranje rashladne komore;
 33. Zaključak o pokretanju postupka nominiranja za člana UO Federalnog Zavoda PIO/MIO;
 34. Zaključak o prihvatanju Informacije o iskorištenosti kancelarijskog prostora, uslovima rada organa uprave i održavanju opreme;
 35. Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama na vodama za 2007. godinu;
 36. Zaključak o usvajanju izmjene Programa za podsticaje u poljoprivredi za 2008. godinu;
 37. Zaključak o utvrđivanju Informacije o koncesijama u Zeničko-dobojskom kantonu za 2007. godinu;
 38. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
 39. Zaključak o zaduženjima povodom Informacije o koncesijama na vodama za 2007. godinu;
 40. Zaključak o zaduženju Službe za zajedničke u vezi Informacije o iskorištenosti kancelarijskog prostora, uslovima rada organa uprave i održavanju opreme;
 41. Zaključak o imenovanju i davanju ovlašćenja punomoćniku da u ime državnog kapitala u Skupštini glasa za prodaju 10 % kapitala „Natron“ d.d. Maglaj kupcu „Kastamonu - Entegre“ Istanbul;
 42. Zaključak kojim se nalaže Nadzornom odboru i direktoru privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj da obezbijedi i potpiše sa kupcem-većinskim vlasnikom udjela  ugovor o mjeničnom obezbjeđenju sa 12 naplativih mjenica kod poslovne banke.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma