Pregled materijala sa 67. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 20.06.2008. godine

07 Jan 2011
15241 puta
 1. Mišljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona na tekst federalnog Nacrta Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Centru za socijalni rad Vareš kao pomoć za plaćanje duga Domu za djecu i omladinu, Prijedor;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Ćutuk” Žepče na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu  EN ISO 9001 : 2000;
 4. Odluka o odobravanju sredstava SZR Pekarska radnja “Husić” Visoko na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz prerađivačke djelatnosti;
 5. Odluka o poticaju inovatora iz Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Aleksa Šantić” Zenica;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Specijalna srednja škola Zenica;
 8. Zaključak o davnju saglasnosti za imenovanje dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na inicijativu Vlade FBiH za formiranje nadzornih odbora u federalnim zdravstvenim ustanovama;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u I. godinu dodiplomskog studija Univerzitata u Zenici u akademskoj 2008/09. godini;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje dekana Mašinskog  fakulteta Univerziteta u Zenici;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici;
 13. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici;
 14. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje prorektora za naučno-istraživački rad i medjunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici;
 15. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za boračka pitanja za zaključenje anex-a ugovora sa JU “RRC” Fojnica;
 16. Zaključak o zaduženju Ministarstva finansija povodom Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2008. godine;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava “A buss” Tešanj na ime prevoza učenika i nastavnika na Državno takmičenje iz fizike;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Amili Štaljo iz Zenice za odlazak na 10. međunarodni kongres studenata veterinarske medicine;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava JU “Dom penzionera” Zenica na ime troškova pansionskog smještaja i restoranske usluge za učesnike međunarodnog naučnog skupa „Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje škole“;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na troškova odlaska studenata dislocirane nastave u Zenici na stručnu ekskurziju;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Emini Talić za realizaciju projekta “Vježbanjem u slobodno vrijeme do zdravog načina življenja”;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava FK “Rudar” Zenica na ime organizovanja manifestacije “Danska škola futbala”;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava inovatoru Dragi Ćosiću iz Usore za ispitivanje patenta “Hidrogen Ekoterm”;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Internacionalnom multireligijskom interkulturnom centru “Zajedno” Sarajevo na ime dijela  troškova za publiciranje rezultata istraživanja provedenog na području općine Visoko;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava IOK “Bosna” iz Zenice na ime odlaska članova kluba na turnir u sjedećoj odbojci u Holandiji;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava IOK “Breza” na ime odlaska članova kluba na međunarodni turnir u Njemačku, Hamburg;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Klubu borilačkih vještina “Isak” Zenica za organizaciju turnira u kick-boxu;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava KUD “Ilhamija” iz Žepča na ime prevoza za gostovanje u Švicarskoj;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Vareš na ime dijela troškova za organizaciju vjersko-kulturne manifestacije “Karići 2008”;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Minex trade” Zenica za štampanje knjige Mirsada Melićbegovića “Pod strehom samoće”;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava na ime banjsko-klimatskog  liječenja i rehabilitacije ratnih vojnih invalida 100% I grupe-slijepi sa područja Zeničko-dobojskog kantona na moru u 2008. godini;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava NK “Krivaja” iz Zavidovića na ime učešća na turniru u Lukxemburgu;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime izgradnje Hair-česme u Kalićima, Radovlje;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime izgradnje Šehidskog spomenika u MZ Poriječani;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime izgradnje Šadrvan spomen-česme u MZ Moštre;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica na ime pomoći Zaimu Kablaru, demobilisanom borcu iz Zenice, zbog teške socijalno-ekonomske situacije;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava SD “Sopot” iz Kaknja na ime organizovanja škole plivanja;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Sinanović Ekremu Žepče na ime poboljšanja uslova stanovanja;
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikatu metalaca za izvršavanje programskih ciljeva i zadataka;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Školi rukometa “Pingo” iz Maglaja na ime učešća na državnom prvenstvu BiH 2007/08;
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Tomki Subašić za izdavanje univerzitetskih udžbenika “Računarsko programiranje u Fortranu 77” i “Vjerovatnoća i matematička statistika”;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Bonus“ Zenica na ime potpore za rad udruženja;
 43. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju Informatičke olimpijade BiH na ime plaćanja kotizacije za učešće 11 učenika srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na 12. državnom takmičenju iz informatike;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Svjetlost” Zenica na ime plaćanja prostora za rad u okviru projekta “Pomoć samostalnom stanovanju”;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za pomoć osobama sa Down-syndromom Sarajevo, za isporuku 50 primjeraka časopisa;
 46. Zaključak o odobravanju sredstava UG “Atom” Zavidovići na ime učešća Zdenka Veljačića na Himalajskoj ekspediciji;
 47. Zaključak o odobravanju sredstava UG SK “Mladost” iz Zenice na ime učešća juniora na prvenstvu BiH u stonom tenisu;
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici na ime odlaska 8 studenata na dodiplomski staž u Tursku;
 49. Zaključak o odoobravanju sredstava Šemsi Sojkiću, DB iz Zavidovića, na ime kupovine stana, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 50. Zaključak o preusmjeravanju sredstava odobrenih Centru za socijalni rad Olovo za unapređenje uslova za rad;
 51. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2008. godine;
 52. Zaključak o primanju na znanje Informacije o realizaciji Odluke o integraciji općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine;
 53. Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju upotrebe narkotika opojnih droga i alkohola kod mladih i povezanost sa kriminalom;
 54. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu;
 55. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Rješenja o naknadi za Drugostepenu disciplinsku komisiju;
 56. Zaključak o trajnom ustupanju računara udruženjima branilačke populacije sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 57. Zaključak o usvajanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2008. godini u Zeničko-dobojskom kantonu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma