Pregled materijala sa 66. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 06. i 09.06.2008. godine

07 Jan 2011
14474 puta
 1. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Odluka o odobravanju sredstava MZ Gornji Rankovići, općina Teslić, kao pomoć za rekonstrukciju puta Gornji Teslić - Memić brdo;
 3. Odluka o odobravanju sredstava Općini Tešanj za izradu projekta hidrogeoloških istraživanja u Trepču;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Ame” d.o.o. Breza na ime regresiranja kamata na investicijske kredite;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Ame” d.o.o. Breza na ime regresiranja kamata na investicijske kredite po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana;
 6. Odluka o odobravanju sredstava za realizaciju projekta “Izgradnja infrastrukturnih objekta u povratničkim naseljima općine Olovo”;
 7. Odluka o odobravanju sredstava za realizaciju projekta “Obnova stambenih objekata u funkciji povratka na i sa područja Zeničko-dobojskog kantona”;
 8. Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta “Asfaltiranje puta zaseoka Grlići- Borosi-Jašarevići,  MZ Dubravica, Zavidovići;
 9. Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta “Sanacija dijelova tri objekta kolektivnog stanovanja u MZ Međeđa, Višegrad”;
 10. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Aleksa Šantić” Zenica;
 11. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko- dobojskog kantona;
 12. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Stručne industrijske škole iz Zenice;
 13. Rješenje o razrješenju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole “Ćamil Sijarić” Nemila, Zenica;
 14. Zaključak o davanju saglasnosti za posjetu delegacije Vlade Zeničko-dobojskog kantona u službenu posjetu državi Iran;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava “A-buss” Tešanj na ime prevoza učenika i profesora na takmičenje učenika iz informatike;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Almaidi Gigović-Gekić na ime dijela troškova za odlazak na 8. međunarodni simpozij „Materijali i metalurgija“;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Ilhanu Bušatlić na ime odbranu doktorske disertacije;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za organizaciju akcija dobrovoljnog darivanja krvi u I. kvartalu 2008. godine;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Maglaj na ime organizacije sportskih susreta imama;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko na ime realizacije projekta “Mektebsko takmičenje i mektebska fudbalska liga”;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Piljužići, Tešanj za organizaciju turnira u malom nogometu;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava fizičkim licima na ime finansiranja projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Nevzetu Merdiću na ime odbrane magistarskog rada;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj za izgradnju Spomen obilježja Moševac;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj za izgradnju Spomen obilježja Ravna, Maglaj;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica za potrebe izgradnje stambenog objekta-kuće u Vukotićima, Zenica, za Gulamić Sakiba, demobilisanog branitelja iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja imenovanog;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću “Autotrans” Vareš za prevoz učenika i nastavnika na Federalno takmičenje iz matematike;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Šahovskom klubu “Preporod” Zenica na ime učešća na prvenstvu za žene;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Spahiji Kozliću iz Zenice na ime odbrane magistarskog rada;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Tanisi Mustafić, studentici Muzičke akademije u Sarajevu,  za organizaciju završnog koncerta kao potpora nadarenom studentu;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Tenis klubu “Čeli”k Zenica za organizaciju turnira “Zenica Open 2008”;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava UG “Naš dom” Borovica, Općina Vareš, na ime rekonstrukcije vodovoda, sa ciljem potpore povratku;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava ULU “Impresija” iz Zavidovića na ime podrške za organizaciju likovne kolonije “Proljeće u Zavidovićima”;
 34. Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama za 2007. godinu, Ministarstva za privredu;
 35. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu;
 36. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava sa razdjela 11, Ured premijera, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava sa razdjela 11, Ured premijera, ekonomski kod 614200, pozicija „Transfer pojedincima”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 38. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava sa razdjela 11, Ured premijera, ekonomski kod 614200, pozicija „Transfer za posebno nadarene i talentovane mlade”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 39. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava sa razdjela 11, Ured premijera, ekonomski kod 614200, pozicija „Transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko-dobojskog kantona”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 40. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o nadležnostima kantonalnih organa u oblasti zaštite i spašavanja;
 41. Zaključak o zaduženjima povodom Informacije o koncesijama za 2007. godinu Ministarstva za privredu;
 42. Zaključak o zaduženju Stručne službe Vlade u povodu Zaključka o odobravanju sredstava Tenis klubu “Čelik” Zenica za organizaciju turnira “Zenica Open 2008”;
 43. Zaključak o davanju ovlaštenja Azizu Brotlija, ministru unutrašnjih poslova, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, u svojstvu kupca zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o prometu nekretnina za potrebe smještaja organizacionih jedinica Ministarstva: Policijske stanice Usora, Odsjeka za administraciju Usora i Odsjeka za podršku Usora.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma