Pregled materijala sa 59. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.04.2008. godine

07 Jan 2011
15233 puta
 1. Odluka o odobravanju korištenja dijela sredstva prema Programu utroška dijela sredstava u  razdjelu 13, Služba za zajedničke poslove, pozicija „Nabavka opreme“;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Općoj bolnici Tešanj na ime sufinansiranja za nabavku endoskopske opreme;
 3. Odluka o odobravanju sredstava Kantonalnoj bolnici Zenica za nabavku medicinske opreme za Satelitski centar hemodijalize Žepče;
 4. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku robnih paketa za raseljene osobe, povratnike i dobrovoljne davaoce krvi;
 5. Odluka o odobravanju sredstava za provođenje socijalno-intervenirajućih mjera za 2008. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu;
 6. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “1. mart” Tešanj;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Abdulvehab Ilhamija” Tešanj;
 8. Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Zaključak o davanju ovlašćenja Ministru finansija za zaključenje Ugovora sa “Ocean” d.o.o. Travnik;
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Općinskoj službi za boračku zaštitu Zenica u svrhu sufinansiranja obilježavanja godišnjica zeničkih brigada i ostalih jedinica u periodu maj-juli;
 11. Zaključak o izmjeni Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kanotana za 2008. godinu;
 12. Zaključak o odobravanju sredstava privrednom subjektu “A-buss” Tešanj na ime prevoza učenika i nastavnika na federalno takmičenje iz matematike;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava privrednom subjektu “A-buss” Tešanj na ime prevoza učenika i nastavnika na federalno takmičenje iz engleskog jezika;
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmetu Kantiću na ime odbrane magistarskog rada;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Seniji Ćehajić, član porodice poginulog borca iz Zavidovića, na ime kupovine stana u Zavidovićima za potrebe stambenog zbrinjavanja;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Visoko kao pomoć u dijelu troškova dovršetka izgradnje porodićne kuće Karahodžić Elmedina, lica u stanju socijalne potrebe;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Delić Rami iz Žepče kao pomoć u dijelu troškova izgradnje porodićne kuće, lica u stanju socijalne potrebe uzrokovane bolešću;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini “Bobovac” iz Kaknja na ime realizacije Projekta “Dani Kraljice Katarine”;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava JU Opća biblioteka Maglaj kao pomoć za štampanje knjige “Zbornik sjećanja treče poslijeratne generacije Učiteljske škole u Derventi”;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine na ime učešća pet sportista sa područja Kantona na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nadoknade za rad vođe zbjega u kolektivnom naselju „Babino polje“, općina Zenica;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava UG rafting klub „Krivaja“ iz Zavidovića“ uza organizaciju raftinga „Za čistu Krivaju“;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju projekata nevladinih organizacija Fonda za zaštitu okoline za 2008. godinu;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za organizaciju KUP takmičenja u sportskom ribolovu za invalidna lica;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Velidu Haliloviću na ime odbrane magistarskog rada;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana Škola za modele i ples “Wild roses” Zenica na ime podrške za organizaciju manifestacije “Maturalno okupljanje 2007/2008”;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava ZZ „Bratstvo“ Koraj, općina Lopare za nabavku sjemena za proljetnu sjetvu u 2008. godini, u svrhu održivog povratka;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava JU Kantononalna bolnica Zenica na ime organizacije Međunarodnog naučno-stručnog simpozija “Onkološka mreža u Bosni i Hercegovini, mogućnosti i perspktive” u Zenici;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu invalida „Kakanj 92“ na ime pomoći za organizaciju turnira u sjedećoj odbojci „Šehidi Kaknja“;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona za nabavku jednog kompleta rafting opreme;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko–dobojskog kantona radi provođenja mjere preventivnog cijepljenja životinja protiv Crnog prišta na distriktnim i rubnim područjima pojedinih općina u Kantonu;
 32. Zaključak o prihvatanju Programa socijalno-intervenirajućih mjera za 2008. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu;
 33. Zaključak o primanju na znanje Informacije o realizovanim aktivnostima na provođenju poslova saobraćajne edukacije na području Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava firmi “Bosio” d.o.o. Zenica na ime dijela troškova organizacije VII. međunarodnog naučno-stručnog simpozija “Metalni i nemetalni materijali”;
 35. Zaključak o usvajanju Informacije o upravnom rješavanju u Zeničko-dobojskom kantonu u 2007. godini;
 36. Zaključak o usvajanju Program utroška namjenskih sredstava za popravku  poljoprivrednog zemljišta u 2008. godini, u razdjelu 23,  Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, pozicija "Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe";
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška dijela sredstava u razdjelu 13, Služba za zajedničke poslove, pozicija “Nabavka opreme”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 38. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o organizaciji organa uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 39. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o pravobranilaštvu;
 40. Zaključak o zaduženju Ministarstva finansija i Ministarstva za pravosuđe i upravu da izvrše analizu naknada koje se isplaćuju zaposlenicima Zeničko-dobojskog kantona za rad u komisijama, sa prijedlogom mjera;
 41. Zaključak o usvajanju Informacija o energetskim potrebama, potrošnji energije i energenata u Zeničko-dobojskom kantonu za 2008. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma