Pregled materijala sa 58. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22. i 23.04.2008. godine

07 Jan 2011
15202 puta
 1. Odlluka o isknjiženju imovine Katoličkog školskog centra «Don Bosco» Opća gimnazija Žepče iz imovine Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Odluka o odobravanju Ministarstvu unutrašnjih poslova da putem javnog nadmetanja, izvrši prodaju pištolja pravnim licima registrovanim za obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije;
 3. Odluka o isknjiženju imovine Katoličkog školskog centra «Don Bosco» Srednja mješovita škola Žepče iz imovine Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 5. Odluka o odobravanju  sredstava Agenciji za privatizaciji Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti;
 6. Odluka o odobravanju sredstava Obrtničkoj komori na ime zakupa poslovnog prostora u Poslovnoj zgradi preduzeća „RMK-Promet“ Zenica;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Osnovna škola «Miroslav Krleža» Zenica;
 8. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 9. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport -Osnovna specijalna škola Zenica;
 10. Zaključak o odbravanju sredstava Sportsko-rekreacionom centru Tešanj za nabavku opreme;
 11. Zaključak o usvajanju raspodjele sredstava sa Transfera za izdavačku djelatnost za sufinansiranje izdavačkih projekata;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za ustupanje kompjuterske opreme Katoličkom školskom centru «Don Bosco» Opća gimnazija Žepče;
 13. Zaključak o odbravanju sredstava Ekremu Gačiću za završetak školovanja na Pedagoškoj akademiji;
 14. Zaključak o odbravanju sredstva Prelić Hasanu za odbranu magistarskog rada;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava  Harisu Abdagić za realizaciju  projekta “Raspjevana lektira”;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u svrhu sufinansiranja VII. naučno-stručnog simpozija „Metalni i nemetalni materijali»;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Invalidskom odbojkaškom klubu Zavidovići na ime pomoći za odlazak na međunarodni turnir u sjedećoj odbojci u Hrvatskoj;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava klubu “Fashion” Zenica na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije “Zenica fashion weekend”;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine-Omladinski hor Zenica na ime učešća na koncertu  u dvorani “Lisinski” u Zagrebu;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Špago Zaimu kao pomoć u dijelu troškova za liječenje kćerke;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženje stenografa i daktilografa općine Zenica na ime troškova priprema i učešća učenika srednjih škola na Federalnom takmičenju u daktilografiji;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju Eko-klek Zavidovići na ime dijela troškova za realizaciju projekta “Educ-s”;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije zeničkog na ime organizovanja takmičenja iz Islamske vjeronauke;
 24. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Rješenja o imenovanju interesorne Radne grupe za izradu Prijedloga Pravilnika o provođenju nadzora nad ispunjenjem obaveza koncesionara utvrđenim Ugovorom o koncesiji;
 25. Zaključak o prihvatanju Informacije o brucelozi na području Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa mjera socijalnog zbrinjavanja u procesu stečaja, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Zaključak o davanju saglasnosti za ustupanje kompjuterske opreme Katoličkom školskom centru «Don Bosco» Srednja mješovita škola Žepče;
 28. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o radu Univerziteta u Zenici u 2007. godini.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma