Pregled materijala sa 55. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 09.04.2008. godine

07 Jan 2011
15114 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Damirex” d.o.o. Zenica na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 2. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Pineto” Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Lindapek” d.o.o. Zenica na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Ar Zvijezda” d.o.o. Vareš na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “As Jelah” d.o.o. Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Camelia” d.o.o. Doboj-Jug na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Dukat” d.o.o. Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Elektrokontakt” d.o.o. Vareš na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Kamenstil” Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 10. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Nordstar” Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 11. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Pak Rampart” Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 12. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Secom” d.o.o. Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 13. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Strong” d.o.o. Breza na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 14. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Subašić” d.o.o. Jelah, Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 15. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Tref” d.o.o. Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 16. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Tredndex” d.o.o. Doboj-Jug na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 17. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Vračo” d.o.o. Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 18. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Enterijeri Ag” d.o.o. Zenica na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 19. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Fad” d.d. Jelah, Tešanj, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 20. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Mlinipek” d.o.o. Žepče na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 21. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Saraj-milk” Maglaj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 22. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku aparata “Elis” za dijagnostiku i liječenje bruceloze za Kantonalnu bolnicu Zenica;
 23. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Automatic servis” Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 24. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Celvik kiseljak” d.o.o. Tešanj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 25. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Cromont” d.o.o. Žepče na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 26. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Marić” d.o.o. Žepče na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 27. Odluka o promjeni naziva Javna ustanova Opća gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj u Javna ustanova Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj;
 28. Odluka o promjeni naziva Javna ustanova “Opća gimnazija u Zenici” u Javna ustanova “Prva gimnazija u Zenici”;
 29. Odluka o promjeni naziva Javna ustanova “Opća gimnazija Zavidovići” u Javna ustanova Gimnazija “Rizah Odžečkić” Zavidovići;
 30. Odluka o promjeni naziva Javna ustanova “Pedagoška gimnazija u Zenici” u Javna ustanova “Druga gimnazija u Zenici”;
 31. Odluka o promjeni naziva JU “Mješovito trgovinsko-ugostiteljska-poljoprivredna škola Zenica” u JU “Mješovita srednja škola Zenica”;
 32. Rješenje o imenovanju Komisije za  postupanje sa stalnim sredstvima predloženim za rashodovanje po godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2007. godine;
 33. Rješenje o imenovanju komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
 34. Rjesenje o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva “Nova trgovina” Žepče;
 35. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Alminu Dautbegoviću za odbranu doktorske disertacije;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Amelu Deliću iz Zenice, studentu Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu, kao potpora nadarednom studentu;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Buljubašić Mirsadu iz Zavidovića, studentu PMF u Sarajevu, kao potpora nadarenom studentu;
 39. Zaključak o odobravanju sredstava “Domu štampe” na ime štampanja knjige “Zdravlje u okolišu” autora Smaila i Jasminke Durmišević;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava farmerima na ime nadoknade štete nastale provođenjem naređenih mjera zbog zarazne bolesti bruceloza;
 41. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj na ime stambenog zbrinjavanja porodica Dubrovac, Dizdarević i Hamzić;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Zenica za potrebe džemata “Puhovac”;
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Mirsadi Oruč na ime izdavanja udžbenika “Mjerenje karakteristika procesa”;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava na ime ljetovanja u Neumu za djecu šehida i poginulih RVI i DB sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” za realizaciju projekta “Napiši priču uradi sliku”
 46. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” Zenica na ime izdavanja lista povodom 5. ZEPS-a “Intermetal 2008”;
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu za sport invalida na ime Državnog KUP takmičenja invalidnih lica u šahu;
 48. Zaključak o odobravanju sredstava za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu od požara i nabavku sadnog materijala;
 49. Zaključak o odobravanju sredstva Tariku Uzunoviću, studentu Elektrotehničkog fakukteta u Sarajevu, kao potpora nadarednom studentu;
 50. Zakljucak o prihvatanju Izvještaja Operativne grupe za realizaciju Akcionog plana unapređenja zakona o izdavanju građevinskih dozvola;
 51. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva za pravosuđe i upravu za 2007. godinu;
 52. Zaključak o zaduženju OGKPA za zauzimanje stava o inicijativi SPIRA za izdavanje  građevinskih dozvola;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma