Pregled materijala sa 54. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 03.04.2008. godine

07 Jan 2011
14921 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Condor” d.o.o. Zenica na ime certifikacije sistema po standardu ISO 9001;
 2. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Euro-Commerce” d.o.o. Tešanj na ime certifikacije sistema po standardu EN ISO 9001;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Madi” d.o.o. Tešanj na ime certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom HACCP;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu “Madi” d.o.o. Tešanj na ime certifikacije sistema po standardu EN ISO 9001;
 5. Odluka o odobravanju sredstava za provođenje sistematske, deratizacije dezinsekcije i dezinfekcije u Zeničko-dobojskom kantonu za 2008 godinu;
 6. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za II. kvartal 2008. godine;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Osnovna specijalna škola Zenica;
 8. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo zdravstva;
 9. Rješenje o imenovanju na kraći period člana Nadzornog odbora JU “Dom penzionera” Zenica;
 10. Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora JU “Dom penzionera” Zenica;
 11. Zaključak  o odobravanju sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona za obilježavanje 50. godišnjice Međunarodnog dana socijalnih radnika;
 12. Zaključak o odobravanju sredstav Edinu Beganoviću iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 13. ZaklJučak o odobravanju sredstava Admiru Bašiću iz Maglaja na ime projekta “Njegovanje islamske duhovne muzike”;
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Fondaciji “Mozaik” za projekat “Tragovima Bosanskog Kraljevstva”;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Ilić Čedi, povratniku u Zavidoviće, na ime pomoći za ugradnju doniranog materijala;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Judo klubu « Zenica” za organizaciju turnira “Zenica open”;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava KUD « Ilhamija” Željezno Polje na ime  sufinasiranja odlaska u Švicarsku, Luzern;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Ljekarskoj komori Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje časopisa “Medicinski glasnik”;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Modnoj agenciji « Anais’e” Zenica za organizaciju Miss Zeničkodobojskog kantona za 2008. godinu;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj kao pomoć za sanaciju izgorjele kuće Batarilo Franje ;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava RTV Zenica na ime realizacije projekta « Produkcija i emitovanje TV i radio emisije za mlade”;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Sabini Valentić iz Zenice za odlazak na Kongres forenzičke genetike “Forensica 2008”;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Sejdić Hamidi iz Visokog, civilnoj žrtvi rata, na ime dijela sredstava za kupovinu kuće;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Školi košarke XXXL iz  Visokog na ime sportsko- edukativnih programa za mlade;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Sporskom savezu Breza za organizovanje školskih takmičenja povodom dana općine;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju “Svjetlost” iz Zenice na ime organizacije prvenstva u nogometu za osobe sa posebnim potrebama;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava UG Muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona na ime odlaska na Federalno takmičenje učenika i studenata;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava za otkup knjige Azemine Klobodanović “Upravljanje kvalitetom i auditiranje”;
 29. Zaključak o ponovnom vraćanju na doradu Prijedloga Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 30. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu;
 31. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana za 2007. godinu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Zenici za 2007. godinu;
 33. Zaključak o usvajanju Informacije o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem na području Zeničko-dobojskog kantona i planovi gospodarenja za 2008. godinu;
 34. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma