Pregled materijala sa 53. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 26.03.2008. godine

07 Jan 2011
14596 puta
 1. Amandman I. Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu;
 2. Odluka o dodjeli koncesije privrednom subjektu “Almy transport” za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na Ležištu “Bistričak” Nemila KO Doglode, općina Zenica;
 3. Odluka o dodjeli koncesije privrednom subjektu NBI “Ćurić” iz Žepča za eksploataciju dijabaza na ležištu “Kršić” Gornja Papratnica, Žepče;
 4. Odluka o dodjeli koncesije privrednom subjektu “Plin Komerc” Tešanj za snabdijevanje gasom MZ Jelah, općina Tešanj;
 5. Odluka o dodjeli koncesije privrednom subjektu “Proton” d.o.o. Žepče za istraživanje i eksploataciju dijabaza na ležištu “Željezno Polje” KO Papratnica, Žepče;
 6. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Osnovna specijalna škola Zenica;
 8. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ Medresa “Osman-ef. Redžović” Visoko
 9. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama;
 10. Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Strategije razvoja zaštite lica sa posebnim potrebama za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Rješenje o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići;
 12. Rješenje o privremenom nominiranju predsjednika Nadzornog odbora UTTD “21 decembar” d.o.o. Zenica;
 13. Rješenje o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora UTTD “21 decembar” d.o.o. Zenica;
 14. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite;
 15. Zaključak o davanju na znanje Ministarstvu za pravosuđe i upravu u vezi Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2007. godinu;
 16. Zaključak o neprihvatanju Amandamana I. i II. na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, poslanika Suada Agića;
 17. Zaključak o neprihvatanju Amandmana II. na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, Komisije za mlade Skupštine;
 18. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, poslanika Skupštine Suada Agića;
 19. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, poslanika Skupštine Bošnjak Bojana;
 20. Zaključak o neprihvatanju Amandmana Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, poslanika Skupštine Suada Agića;
 21. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, poslanika Skupštine Suada Agića;
 22. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, zastupnika Lemeš, Džomba, Ganić, Kalabić i Ahmić;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava BZK “Preporod” Kakanj na ime projekta “Historijski čas u Kraljevoj Sutjesci i Bobovcu”;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Eko raft-klubu “Žara” iz Zenice za organizaciju rafting kluba BiH “Bosna R6”;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Karate klubu “Hasen-Do” Zenica za organizaciju 15. karate kupa Hasen-Do;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke “Zenica 92” kao jednokratna pomoć za nabavku opreme;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” Zenica za Konkurs za najbolju novinsku priču;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava NK “Čelik” na ime organizacije prijateljske utakmice reprezentacija BiH i Makedonija;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava općini Doboj-Jug za realizaciju projekta izgradnje šehidskog obilježja u MZ Orašje, općina Doboj;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Veterinarskim organizacijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime dijagnostičkog ispitivanja na brucelozu;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava za otkup knjige “Lovišta i divljač u planinama BiH” autora Džemala Rošića;
 32. Zaključak o oglašavanju upražnjenih pozicija članova Školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda Prijedloga Rješenja o konačnom imenovanju članova NO “Nova trgovina” Žepče;
 34. Zaključak o prihvatanju Amandmana I. na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, Komisije za mlade Skupštine;
 35. Zaključak o prihvatanju Amandmana I. na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, poslanika Semira Sejdinovića;
 36. Zaključak o prihvatanju Amandmana I. na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  2008. godinu, Zakonodavno-pravne komisije;
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška “Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada” Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 38. Zaključak o utvrđivanju upražnjene pozicije predsjednika Nadzornog odbora UTTD “21 decembar” d.o.o. Zenica;
 39. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2007. godinu;
 40. Zaključak o zaduženjima za postupanje prema neurednim platišama obaveza prema Budžetu Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma