187. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.10.2014.godine

31 Okt 2014
24628 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 185. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.10.2014. godine;
 2. Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2014. godine sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Projekta „Stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa-volonterski rad“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva zdravstva sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava MZ Branioci grada, općina Zavidovići, na ime sanacije puta kroz naseljeno mjesto Džebe sa ciljem potpore povratku i ostanku na područje općine Zavidovići;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-16567/14 od 21.08.2014. godine, kojim se daje saglasnost na povećanje broja studenata iz kategorije djece šehida, poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih branilaca za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Ekonomske škole Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Vareš“ Vareš;
 9. Prijedlog Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge u 2014. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JP Gradsko groblje d.o.o. Zenica na ime plaćanja takse za održavanje grobnog mjesta umrlog Mahalbašić Hajrudina;
 12. Prijedlog Zaključka o odbravanju novčanih sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica za provođenje aktivnosti na obilježavanju godišnjice rada i akciji „16. dana aktivizma protiv rodnouvjetovanog nasilja“;
 13. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. ZAPISNIK SA 187. SJEDNICE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma