Pregled materijala sa 51. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 12.03.2008. godine

07 Jan 2011
14623 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Kakanj, Olovo i Zenica na ime sufinansiranja obaveza po osnovu smještaja korisnika u Zavod za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika „Jakeš“ Modriča;
 2. Rješenje o konačnom imenovanju direktora Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Zaključak o davanju saglasnosti na Projekat “Obnova stambenih objekata u funkciji povratka na i sa područja Zeničko-dobojskog kantona 2008”;
 4. Zaključak o davanju saglasnosti Stručnoj službi Vlade da u 2008. godini vrši mjesečne isplate Kantonalnom Zavodu za urbanizam i prostorno uređenje;
 5. Zaključak o odobravanju sredstav Enesu Beganoviću iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Lejli Ibrahimagić-Šeper na ime izdavanja udžbenika Historijski presjek medicine i sestrinjstva i Promocija zdravlja;
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Mehmedu Šipiću iz Zenice na ime operativnog zahvata na očima;
 8. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo kao pomoć za sanaciju štete na kući Šehić Remzije;
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići u svrhu priključka na elektro-energetski sistem 53 kuće branilaca, na lokalitetu Vučjak;
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Poslovnom sistemu “RMK Zenica” na ime učešća metaloprerađivača na 5. sajmu ZEPS “Intermetal 2008”;
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednih proizvođača “Usora” Doboj na ime kupovine sjemena sa ciljem održivosti povratka raseljenih lica;
 12. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu;
 13. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu;
 14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2007. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 15. Zaključak o usvajanju Postupka i Kriterija za refundiranje poticaja za certifikaciju upravljanja kvalitetom po međunarodnim standardima;
 16. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za refundiranje sredstava poticaja za administrativne troškove kod izgradnje proizvodnih objekata;
 17. Zaključak o usvajanju Postupka i Kriterija za refundiranje sredstava poticaja za regresiranje kamata na investicijske kredite;
 18. Zaključak o usvajanju Postupka i Kriterija za subvencioniranje investicija kod obrta iz prerađivačkih djelatnosti;
 19. Zaključak o usvajanju Postupka i Kriterija za subvencioniranje iskorištenja kapaciteta u ugostiteljskim objektima-hoteli;
 20. Zaključak o usvajanju Programa utroška Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, pozicija “Transfer za prijevoz đaka” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 21. Zaključak o usvajanju Programa utroška Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, pozicija “Transfer za naučno-istaživačku djelatnost” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 22. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2008. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 23. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2008 godinu;
 24. Zaključak o zaduženjima povodom neujednačenog punjenja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 25. Zaključak o zaduženjima povodom Prijedloga Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma