Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 48. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 20.02.2008. godine

07 Jan 2011
15158 puta
 1. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Statuta Javne ustanove “Kantonalna bolnica Zenica”;
 2. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2008. godinu - Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 3. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja 2008. godinu - vlastiti prihodi Ministarstva unutrašnjih poslova;
 4. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2008. godinu - Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 5. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciona održavanja prema Programu za kapitalna ulaganja 2008. godinu -  vlastiti prihodi Ministarstva unutrašnjih poslova;
 6. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Hasan Kikić” Olovo;
 8. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Srednja tehnička škola, Tešanj;
 9. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Enver Čolaković” Zenica;
 10. Odluka o uvećanju sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Mustafa Mulić” Tešanj;
 11. Zaključak  o odobravanju sredstava “Merhamet” Doboj regije za realizaciju projekta “Pobijedimo tišinu” -  zapošljavanje dva povratnika;
 12. Zaključak kojim se skida tačka - Izvještaj o radu Operativne grupe za realizaciju Akcionog plana;
 13. Zaključak kojim se skida tačka - Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2007. godinu Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 14. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka da zaključi ugovor sa Institutom za medicinsko vještačenje Sarajevo za potrebe branilačke populacije;
 15. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” Kakanj;
 16. Zaključak o odobravanju Izmena i dopuna Ugovora o uslugama funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog poslovanja;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava HO “Ruhama” Zenica na ime projekta “Kućna njega i pomoć starijim licima”;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava na ime sufinansiranja nabavke 49 komada antidekubitalnih jastuka za RVI paraplegičare;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom savezu BiH na ime organizacije turnira za Svjetsko prvenstvo “Futsal” Visoko;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zenica na ime projekta “Pomoć povratnicima proljetna sjetva 2008” sa ciljem jačanja povratničkih zajednica;
 21. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava posebne vodoprivredne naknade za 2007. godinu;
 22. Zaključak o prihvatanju ponude “Oracle BH” Sarajevo za nadogradnju aplikacije trezorskog poslovanja;
 23. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanima poslanika  u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona E.Mehića, J.Mujanovića i S.Sivića na Prijedlog Zakona o proglašenju Spomenika prirode “Tajan”;
 24. Zaključak o stavu Vlade po inicijativi Federalnog ministarstva zdravstva za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 25. Zaključak o usvajanju Programa  utroška  sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, pozicija “Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 26. Zaključak o usvajanju Programa  utroška  sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, pozicija “Transfer za omladinske projektne aktivnosti” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 27. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, pozicija “Transfer za ustanove kulture” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 28. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, pozicija “Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 29. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, razdjel 19, Fond za zaštitu okoline za 2008. godinu Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 30. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova za Kapitalna ulaganja za 2008. godinu, sa razdjela 15, pozicije «Nabavka građevina», «Nabavka opreme» i «Rekonstrukcija i investiciono održavanje», Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 31. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
 32. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Zaključak o zaduženju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vezi Programa utroška sredstava sa pozicije “Transfer za ustanove kulture”;
 34. Zaključak o zaduženju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vezi rezervnih sredstava iz Programa utroška sredstava sa pozicije “Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika”.