Pregled materijala sa 46. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.02.2008. godine

07 Jan 2011
14801 puta
 1. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zenica;
 2. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Osnovna specijalna škola Zenica;
 3. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Meša Selimović” Zenica;
 4. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “M.M.Bašeskija” Kakanj;
 5. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Srednja tehnička škola Zenica;
 6. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Srednja ugostiteljska škola Zenica;
 7. Odluka o uvećanju sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Gazi Ferhad-beg” Tešanj;
 8. Odluka o uvećanju sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Fra Grga Martić” Ozimica, Žepče;
 9. Odluka o uvećanju sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “21. mart” Doboj-Jug;
 10. Odluka o visini  osnovice za obračun plaća zaposlenih u kantonalnim organima državne službe Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 11. Odluka o visini naknade  za topli obrok zaposlenih u kantonalnim organima državne službe Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 12. Odluka o visini naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmora - regresa za 2008. godinu;
 13. Rješenje o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju Zeničko dobojskog kantona;
 14. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za popis stalnih sredstava izvora i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2007. godine;
 15. Uredba o plaćama naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova;
 16. Zaključak  o odobravanju sredstava MNK “Drugari”  Zenica za odigravanje utakmica u proljetnom dijelu prvenstva;
 17. Zaključak o davanju Mišljenja na Inicijativu NO Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na član 14. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za plaćanje kotizacija za takmičenje sportskih klubova iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 19. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 20. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje dekana Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici;
 21. Zaključak o davanju saglasnosti za uplatu za dodatne građevinske radove I faze rekonstrukcije ambulanti porodične medicine;
 22. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje anex-a ugovora sa JZU “Aqaterm” Olovo -medicinska rehabilitacija;
 23. Zaključak o donošenju Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Arnaut Nezafeti iz Zenice kao pomoć za kupovinu lijeka;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Bajramović Samiru iz Zenice na ime dijela troškova za liječenje sina;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Bjeloglavić Senadu iz Zenice na ime pomoći za liječenje kćerke;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava kao nagrada policijskim službenicima na rasvjetljavanju krivičnog djela;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” Zenica na ime pomoći za štampanje slikovnice za djecu;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Petrov Pavi iz Zavidovića na ime dijela troškova za liječenje sina;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Širić Janji iz Žepča kao pomoć u troškovima liječenja;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Humanost socijetas” iz Zenice za angažovanje socijalnog radnika u zgradi Crkvice i Radakovo;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Medicinska kućna njega” Zenica za Projekat “Medicinska kućna njega Crkvice 2008”;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za uzgoj sitnih životinja Tešanj kao pomoć za organizovanje izložbe;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava UG Muzičkih pedagoga na ime svečane akademije povodom Dana nezavisnosti;
 35. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o medicinskoj rehabilitaciji pripadnika boračke populacije u 2007. godini;
 36. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanjima i eksploataciji mineralnih resursa.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma