143. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.12.2013.godine

06 Jan 2014
23912 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 141. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.12.2013. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 19. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2013. godine;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine;
 4. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava općinama Zenica, Doboj Jug i Olovo za realizaciju projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoline;
 6. Prijedlog  Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju prevoza građana Zenice na izletište Smetovi u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju zahtjeva Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona za korištenje dijela poslovnog prostora Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na ime pomoći za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2013. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” Zenica na ime pomoći za izvođenje neophodnih sanacionih radova na zgradi društva;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglaj, Parohija Dolačka na ime pomoći za završetak radova na podizanju hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Docu, crkvena opština Maglaj;
 11. Prijedlog Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2012. godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava proizvođačima maline na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za zasnivanje zasada maline, kupine, borovnice i aronije;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava otkupljivačima na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za otkup jagodičastog voća;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava proizvođačima voća na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime isplate poticaja za zasnivanje novih zasada visokostablašica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava otkupljivačima svježeg voća i povrća opća zadruga “Ideal” Visoko, opća zadruga “Bios” PO Visoko i “Omnicommerc” d.o.o. Šije Tešanju na području Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške otkupljivačima svježeg voća i povrća;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava vlasnicima uginulih životinja na ime isplate naknade štete za naglo uginuće životinja u 2013. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške razvoju Udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju lovstva;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova organizacije i izgradnje poslovne zone “Glinište /Faza III/ Općina Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova organizacije i izgradnje poslovne zone “Glinište /Faza IV/ Općina Tešanj;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone “Liješnica”/Korak 1. i 2.-Faza I Korak 1.-Faza II/ Općini Maglaj;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama Zeničkoj industriji mlijeka ZIM Zenica;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Miji Jozeljiću, vlasniku obrta „Jozeljić“, Oćevije, Vareš;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Draženu Jozeljiću, vlasniku obrta „Stjepeljka“, Oćevije, Vareš;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Gogić Augustu, vlasniku obrta „Gogić“, Oćevije, Vareš;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Vijačkić Alojziju, vlasniku obrta „Vijačkić“ Oćevije, Vareš;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanja tradicionalnih i starih zanata Mehinagić Nešetu, vlasniku obrta “Cipelić” Zavidovići;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Ćorić Mehi-Farma koka nosilja “Poljoprivredna djelatnost” Tešanj;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu “Delibašić poliuretani” d.o.o. Kakanj;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu “Bositex” d.o.o. Žepče;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu “H-aki” d.o.o. Vosoko;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Ferijadi Kubat na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, faza-izrada Poslovnog plana;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “Makro-drvo” d.o.o. Žepče;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “Muzuri” d.o.o. Visoko;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “Ugarak-Produkt” d.o.o. Visoko;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Vita-life” d.o.o. Visoko;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Ugarak-produkt” d.o.o. Visoko;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Cromont” d.o.o. Žepče;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “BBB” d.o.o. Visoko;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Mramor Prom” d.o.o. Jelah;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “TTI” d.o.o. Zavidovići;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Euroimpex-an” d.o.o. Zavidovići;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Budo exsport” d.o.o. Žepče;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „ED.EN” d.o.o. Visoko;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu „Frutti-Funghi” d.o.o. Visoko;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza privrednom društvu “Al-ex” d.o.o. Zenica;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “Subašić” d.o.o. Tešanj;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “Pero” d.o.o. Zenica;
 49. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “Nord-ent” d.o.o. Tešanj;
 50. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih regresiranju kamata-okončan lizing aranžman privrednom subjektu “Inžinjering” d.o.o. Jelah;
 51. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje podsticanja turizma u seoskim domaćinstvima, Josipu Klarić iz Zvijezde, općina Vareš;
 52. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “hoteli” Motelu “Bosnia” Breza;
 53. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “hoteli” Javnoj zdravstvenoj ustanovi banjsko-rekreativni centar “Aquaterm” Olovo;
 54. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “hoteli” Društvu sa ograničemon odgovornošću “Dubrovnik” Zenica;
 55. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti nestambenog objekta Lemeš Ibrahima u naselju Gračanica, općina Visoko;
 56. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Bitić Almir, općina Visoko;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Durmić Ejub, općina Zenica;
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta, Đikić Ekrem, općina Visoko;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv. Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj;
 60. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta džamije Medžlisa Islamske zajednice Visoko;
 61. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta “Firing” d.o.o. Visoko;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja manifestacije „Ponosan sam na svoje oslobodioce“;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja projekta nastavka izgradnje II faze kompleksa centralnog spomen obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata 1992.-1995. godine;
 64. Prijedlog Odluke o preknjiženju ulaganja u zgradu “RMK-prometa” d.o.o. Zenica sa Stručne službe Vlade na Službu za zajedničke poslove;
 65. Prijedlog Odluke o preknjiženju osnivačkog uloga za JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o Zavidovići sa Stručne službe Vlade na Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 66. Prijedlog Odluke o preknjiženju zajedničkih ulaganja u sportske objekte sa Stručne službe Vlade na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 67. Prijedlog Odluke o preknjiženju zajedničkih ulaganja u rekonstrukciju stadiona “Bilino polje” sa Stručne službe Vlade na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 68. Prijedlog Zaključka o zaduženju i utvrđivanju stvarnog stanja i prijenosa vlasništva nad stanovima Ul. Aska Borića 27 u Zenici i stambene jedinice u Kaknju;
 69. Analiza stanja računarske opreme softvera i posjedovanja potrebnih licenci za operativni sistem u Kantonalnim organima uprave sa Prijedlogom Zaključka;
 70. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komadanta načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
 71. Prijedlog Zaključka o Inicijativi poslanika Jupić Adnana za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 72. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih sredstava za sufinansiranje Projekata izgradnje lokalnog puta Hadrovac, Jašarevići, Grlići i Kremenjaši-raskrsnica na putu za Osovu i Vrbicu, općina Zavidovići;
 73. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2013. godinu;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava lokalnim zajednicama na ime implementacije projekata iz poljoprivrede u 2013. godini;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime isplate podrške za držanje pčelinjih zajednica;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime otkupa svježeg kravljeg mlijeka;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava za usluge dizajna, grafičke pripreme i štampanje reklamnog materijala;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava medijima i organizatorima sajmova za medijsko predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženjima i zadrugama poljoprivrednih poizvođača sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 80. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije sa Prijedlogom Zaključka;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za sufinansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja gradskog groblja;
 82. Program o izmjeni Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva za pomoć hitnim i nepredviđenim zahtjevima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji;
 84. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene dijela Zaključka o utvrđivanju plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za mjesec decembar 2013. godine;
 85. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Akt Ministarstva finansija broj: 07/02-14-2428-1/13 od 03.12.2013. godine i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport broj: 10-14-2428-2/13 od 17.12.2013. godine;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma