Pregled materijala sa 146. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 04.09.2009. godine

09 Nov 2010
11760 puta
 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji  Projekta screeninga carcinoma grlića maternice na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika Ured Premijera od sredstava doniranih od strane Potpredsjednika FbiH
 4. Zaključak kojim se odobravaju sredstva Fondu "7.juni" 1965. godine u Kaknju na ime stipendiranja redovnih studenata djece zaposlenika i penzionera Rudnika mrkog uglja "Kakanj" d.o.o.
 5. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje zemljišta u privatnom vlasništvu i materijala potrebnog za gospodarenje u privatnim šumama
 6. Zaključak o odobravanju sredstava za interventnu pomoć Općini Usora za prihranjivanje bunara za vodosnabdijevanje u MZ Žabljak
 7. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za završetak rekonstrukcije vodovoda Selište, MZ Ričice, općina Zenica
 8. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju fekalne kanalizacije Podbrežje u MZ Podbrežje, općina Zenica
 9. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Plahovići, MZ Gornja Gračanica, općina Zenica
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacionog kolektora Pope-Malješ, općina Kakanj
 11. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i proširenje lokalnog vodovoda u MZ Goduša, općina Visoko
 12. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Kuljani-Bare u MZ Pašin konak, općina Zavidovići
 13. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za rekonstrukciju razvodne mreže vodovoda Topčić Polje, MZ Topčić Polje, općina
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Aganović Hati iz Zenice, supruzi poginulog branioca, u svrhu kupovine stana sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciji kantonalnih organa državne službe na ime dijela troškova za organizovanje I. susreta šumara Zeničko-dobojskog kantona
 16. Rješenje o razrješenju Hasanica Edina sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Hasan Kikić” Tetovo, Zenica
 17. Rješenje o konačnom imenovanju Krgo Mustafe za člana Školskog odbora Osnovne škole “Hasan Kikić” Tetovo, Zenica
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Atletskom klubu “Zenica” iz Zenice za postignute rezultate i nastavak takmičenja u Kupu BiH, Balkanskom prvenstvu za juniore i Ekipnom prvenstvu BiH za juniore
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom uredu Sv. Petra i Pavla, Gornja Lovnica, na ime dijela troškova za realizaciju projekta “Posveta župne crkve Sv. Petar i Pavao i obilježavanje dvadeset godina od osnutka župe”
 20. Zaključak o odobravanju sredstava JU Opća biblioteka Tešanj na ime dijela troškova za organizaciju 3. konferencije bibliotekara
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Sinanović Zemiru iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Alić Almi iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Salkica Jakubu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Imamoviću Samedu iz Visokog za odbranu magistarskog rada
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Omerbašić Fuadu iz Tešnja za odbranu magistarskog rada
 26. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da za narednu budžetsku godinu izvrši reviziju u dijelu sredstava namijenjenih za odbranu magisterija i doktorata primjenom Zakona o visokom obrazovanju
 27. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom «Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2009. godinu», sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kodovi 821200, 821300, 821600, pozicije «Nabavka građevina», «Nabavka opreme» i «Rekonstrukcije i investiciono održavanje» Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 5/09 i 13/09)
 28. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2009. godinu – namjenska sredstva (CIPS) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova- računarska oprema i kancelarijski namještaj
 29. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2009. godinu za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (PS Doboj-Jug)
 30. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2009. godinu za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (PS Doboj-Jug i PS Kakanj)
 31. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2009. godinu - namjenska sredstva (CIPS) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova- adaptacije prostora i šalter sala
 32. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2009. godinu za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova - policijska oprema
 33. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 19, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje – budžetska sredstva“, pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline za 2009. godinu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 5/09 i 13/09)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma