Pregled materijala sa 129. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 25.05.2009. godine

09 Nov 2010
11939 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama na vodama za 2008. godinu
 2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
 3. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju ZDK na ime troškova finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti
 4. Zaključak o odobravanju sredstava po Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2009. godinu u cilju izrade šumskogospodarskih osnova za privatne šume u 2009. godini
 5. Zaključak o odobravanju sredstava za regulisanje obaveza po osnovu ugovora za kupovinu šuma i šumskog zemljišta
 6. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjera preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2009. godini
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na ime projekta "Smotra školskog dramskog stvaralaštva u Zenici"
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Selmi Mehanović iz Zenice za pokrivanje dijela troškova odlaska na Internacionalnu školu za glumce i reditelje u Beogradu
 9. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Čosić Adise na mjesto direktorice Mješovite srednje škole "Mehmedalija Mak Dizdar" u Brezi
 10. Zaključak o odobravanju isplate novčanih sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za jedanaest zaposlenika Preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina d.o.o. Vareš u mjesečnom iznosu po 300 KM u trajanju od četiri mjeseca
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Hasanagić Fahrudinu iz Zavidovića kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u svrhu lječenja
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Čančar Senadi iz Zenice kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u svrhu lječenja sina Alena
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Ganić Nejri iz Zenice kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u svrhu lječenja sina Belmina
 14. Zaključak o odobravanju sredstava bečirhodžić Admiru iz Kaknja kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u svrhu lječenja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Hadžić Enisi iz Zenice kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u svrhu lječenja sina Ajdina
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Halimić Ibrahimu iz Visokog kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u svrhu lječenja
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Doglod Almedini iz Zenice u svrhu ublažavanja teške materijalne situacije
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Sadrija Šemsi iz Zenice u svrhu ublažavanja teške materijalne situacije
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Selimspahić Eldinu iz Zenice u svrhu liječenja djeteta
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Hadžišehić Neziru iz Maglaja, sinu poginulog borca, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 21. Zaključak o odobravanju sredstava SUBNOR ZDK u svrhu sufinansiranja posjete manifestaciji obilježavanja istorijskih datuma u Jablanici i Sutjesci
 22. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju učesnika na realizaciji projekta Screening Ca grlića maternice u ZDK
 23. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stručno-tehničkog komiteta na realizaciji projekta Screening Ca grlića maternice u ZDK
 24. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju radne grupe u sastavu Stručno-tehničkog komiteta na realizaciji projekta Screening Ca grlića maternice u ZDK
 25. Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Anexa 1 Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području ZDK
 26. Zaključak o odobravanju sredstava na ime plaćanja uvoznih dažbina na nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove- putničko vozilo Ford Fusion, komada 2
 27. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka "Prijedlog Zaključka o troškovima reprezentacije" na prijedlog Premijera, radi  sveobuhvatnije obrade problematike iz ovog zaključka
 28. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Todorović Stanoju iz Zenice kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u svrhu plaćanja komisije za ocjenu zdravstvenog stanja radi sticanja penzije
 30. Zaključak o zaduženjima ministarstava u vezi sa opredjeljenjem Vlade ZDK da dodjela koncesija bude u funkciji unapređenja razvoja- utvrđivanje procedura za kontrolu mjerenja eksploatacije, naplata radi neispunjenja obaveza i inspekcijski nadzor

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma