Pregled materijala sa 110. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 23.02.2009. godine

09 Nov 2010
17611 puta
 1. Uredba o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele
 2. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 3. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 4. Zaključak kojim se zadužuje Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da dostavi detaljnu informaciju o procesu privatizacije poslovnih prostora "Velepromet-maloprodaja" d.d. Visoko
 5. Zaključak kojim kojim se vraća na doradu tačka dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o radu za period januar-decembar 2008. godine Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
 6. Odluka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime opremanja i grijanja u poslovnim prostorima Inkubatora Zavidovići
 7. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Mustabašić Elmir na poziciju v.d. direktor "Natron" d.d. Maglaj
 8. Zaključak o odobravanju sredstava za nastavak aktivnosti na izradi šumskogospodarskih  osnova za privatne šume
 9. Odluka o odobravanju sredstava udruženju "Humanost- societas humanitatis"  Zenica za implementaciju projekta "Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" u Maglaju za mjesec februar
 10. Zaključak o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora  JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 11. Rješenje  o imenovanju Komisije za izbor kandidata na upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora  JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime adaptacije stambene jedinice povratnika Selimović Taib
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime adaptacije stambene jedinice povratnika Mirković Bogdan
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime ugradnje građevinskog materijala za povratnika Ezgeta Ilija
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Ženskom odbojkaškom klubu "Zavidovići" iz Zavidovića za realizaciju projekta popularizacije ženske odbojke
 16. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD "Naša riječ" d.o.o. iz Zenice za pokriće troškova manifestacije "Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2008. godini" i štampanje lista "Ze-do sport"
 17. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD "Naša riječ" d.o.o. iz Zenice za pokriće dijela troškova realizacije izdavačkog projekta Monografija "Perazić"
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Pojskić Mirzi iz Zenice za pokriće dijela troškova  učešća na 17. međunarodnom kongresu studenata medicine
 19. Zaključak o prodaji putem javne licitacije m/v marke "Audi" registarskih oznaka 166-A-905 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o prodaji putem javne licitacije m/v marke "Opel Astra" registarskih oznaka 541-J-957 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 21. Zaključak o prodaji putem javne licitacije m/v marke "Felicija" registarskih oznaka 844-E-712 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 22. Zaključak o prodaji putem javne licitacije m/v marke "Felicija" registarskih oznaka 940-K-194 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 23. Zaključak o prodaji putem javne licitacije m/v marke "Felicija" registarskih oznaka 850-T-201 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 24. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno uništeno m/v marke "Felicija" registarskih oznaka 844-E-713 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 25. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno uništeno m/v marke "Felicija" registarskih oznaka 850-T-203 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 26. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno uništeno m/v marke "Felicija" registarskih oznaka 341-M-424 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno uništeno m/v marke "Felicija" registarskih oznaka 850-T-204 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 28. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno neispravno m/v marke "Lada" registarskih oznaka 341-M-424 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 29. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno neispravno m/v marke "Golf 3" registarskih oznaka 166-A-906 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 30. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno neispravno m/v marke "Golf 3" registarskih oznaka 166-A-911 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 31. Zaključak o prodaji putem javne licitacije totalno neispravno m/v marke "Golf 4" registarskih oznaka 547-E-908 u vlasništvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 32. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke UPS baterije za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma