Pregled materijala sa 108. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 12.02.2009. godine

09 Nov 2010
11673 puta
 1. Odluka  o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Maglaj na ime duga Domu za djecu ometenu u razvoju Prijedor;
 2. Odluka o odobravanju sredstava na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za proizvodnju protektiranih guma za putnička vozila u skladu sa direktivom ECE 108;
 3. Odluka o odobravanju sredstava na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2000;
 4. Odluka o preraspodjeli sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2009. godine;
 5. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije “Transfer za naučno-istraživačku djelatnost” za februar 2009. godine;
 6. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije “Transfer za smještaj studenata” za februar 2009. godine;
 7. Zaključak o donošenju Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu;
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Husković Azri iz Zenice na ime odlaska na 17. međunarodni kongres studenata medicine;
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Jašarević Nehudinu iz Zenice na ime pomoći za liječenje mldb. djeteta;
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Karate klubu “Nara” iz Kaknja na ime organizaacije 6. karate kupa “Sport i ljubav”;
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Lužić Sabini iz Zenica na ime pomoći za liječenje mldb. djeteta;
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Musić Hajrudinu iz Maglaja na ime pomoći za liječenje mldb. djeteta;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj za povratnika Dević Marinka iz Mladoševca, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje;
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Tabaković Zumri iz Zenice na ime pomoći za sanaciju stana izgorjelog u požaru;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava UG Muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona povodom održavanja akademije u BNP Zenica povodom Dana nezavisnosti;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Čamđić Alenu iz Zavidovića na ime odlaska na 17. međunarodni kongres studenata medicine;
 17. Zaključak o prihvatanju Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Zeničko-dobojskom kantonu;
 18. Zaključak o stanovištu Vlade u vezi procedure za donošenje federalnih zakona kojima se nadležnost i obaveza finansiranja sa Federacije BiH prenosi na kantone;
 19. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o sudskim taksama;
 20. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina;
 21. Zaključak o zaduženju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, koji je Parlamentu FBiH predložila Vlada Federacije BiH.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma