Pregled materijala sa 106. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 28.01.2009. godine

09 Nov 2010
17447 puta
 1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona prema Projektnom zadatku za izradu Strategije Zeničko-dobojskog kantona za period 2008-2015. godina;
 2. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Alim” d.o.o. Visoko na ime refundacije troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Alpina Bromy” d.o.o. Maglaj na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Cow-how” d.o.o. Maglaj na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu KRAV EEC 2092/91;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu GPD “Krivaja” Gradnja d.o.o. Zavidovići na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Inter-com” d.o.o. Zenica ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu ”Koala paintings” d.o.o. Tešanj ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Perutnina-Ptuj B” d.o.o. Breza ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu HALAL certifikat;
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu S.P. “Budo” d.o.o. Zenica ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 10. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu S.P. “Budo” d.o.o. Zenica ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu HACCP;
 11. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu S.P. “Budo” d.o.o. Zenica na ime refundacije troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 12. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu S.P. “Budo” d.o.o. Zenica na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 13. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju “Humanost” iz Zenice na ime realizacije Projekta “Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama” Maglaj;
 14. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija;
 15. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu između analitičkih konta o okviru budžetskih korisnika;
 16. Odluka o unosu faktura za stvorene obaveze za koje nisu planirana sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 17. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 18. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za praćenje, kontrolu izrade i implementacije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora Osnovne škole “Vladimir Nazor” Zenica;
 20. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava za januar 2009. godine sa pozicije “Transfer za Franjevačku gimnaziju”;
 21. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava za januar 2009. godine sa pozicije “Transfer za naučno-istraživačku djelatnost”;
 22. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava za januar 2009. godine sa pozicije “Transfer za smještaj studenata”;
 23. Zaključak o odobavanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu “Orecons” d.o.o. Zenica na ime revizije poslovanja privrednog subjekta “21. decembar” d.o.o. Zenica za 2007. godinu;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Odobašić Mersihi iz Zenice na ime učešća na 17. Međunarodnom kongresu studenata medicine;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime ime ugradnje doniranog građevinskog materijala za Filipović Franju iz naselja Lončari, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Salčinović Asafu iz Zenice na ime učešća na 58. Međunarodnoj skupštini studenata medicine;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu dobitnika ratnih priznanja na ime realizacije Projekta izrade i nabavke uniformi za nosioce najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Humanost” iz Zenice na ime na ime adaptacije podrumskih prostorija za zajedničke aktivnosti u objektu za smještaj starih i iznemoglih raseljenih lica „Crkvice“ Zenica;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Humanost” na ime pružanja usluga njege i pomoći u kući korisnicima objekta „Crkvice“ za period januar-februar 2009. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma