Pregled materijala sa 103. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 14.01.2009. godine

09 Nov 2010
17757 puta
 1. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Vozuća” Zavidovići;
 2. Zaključak o davanju ovlaštenja Azizu Brotlija, ministru unutrašnjih poslova, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona zaključi ugovore o dodjeli stanova zaposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova;
 3. Zaključak o davanju saglasnosti na neto cijenu sata nastave na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2008/09. godini;
 4. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u I. godinu II. ciklusa na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 5. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa u I. godinu II. ciklusa na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 6. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih usluga na II. ciklusu studija na fakultetima Univerziteta u Zenici;
 7. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Gimnazije “Muhsin Rizvić” u Brezi;
 8. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Druge gimnazije u Zenici;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole “Enver Čolaković” Zenica;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za popunu upražnjenih radnih mjesta;
 11. Zaključak o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu društva “rmk promet” Zenica;
 12. Zaključak o izmjeni Programa potrošnje sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu, razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije: „Transfer pojedincima“, Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama”;
 13. Zaključak o odobavanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Stručne službe Skupštine;
 14. Zaključak o odobravanju isplate Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike cijene drvnih sortimenata za decembar 2008. godine;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Nebojši Vasiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Neđadu Haračiću iz Kaknja za odbranu magistarskog rada;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Šahbaz Ernadu iz Maglaja na ime dijela troškova za liječenje u inostranstvu;
 18. Zaključak o usvajanju Elaborata o organizovanju II. ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 19. Zaključak o usvajanju Elaborata o organizovanju II. ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma