86. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.11.2012.godine

13 Nov 2012
16616 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 84. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 25., 29. i 30.10.2012. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi Softić Sevada iz Zenice za izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine;
 4. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu Company „Jusuf-bej“ d.o.o. Visoko;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju finsnijskih sredstava udruženju „Asocijacija organskih proizvođača u Zeničko-dobojskom kantonu“ za pripremu i realizaciju Sajma organske i poljoprivredne proizvodnje i etno-narodnog stvaralaštva „OPPEN'S Zenica 2012“;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da sa Mesnom industrijom „Bajra“ d.o.o. Travnik zaključi ugovor o obavljanju laboratorijskog ispitivanja namirnica životinjskog porijekla;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje radova na dogradnji vodovoda Gornja Zimča, MZ Zimča, općina Visoko;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje radova na izgradnji cjevovoda vodovoda Kadarići, općina Vareš;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciji UTTD „21. decembar“ d.o.o. Zenica kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za dvadeset i devet radnika;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja preostalih aktivnosti planiranih Programom obilježavanja dvadesete godišnjice Trećeg korpusa Armnije RBiH;
 13. Odluka o odobravanju sredstava za pokriće troškova sanacije parovoda - građevinski i mašinski radovi za zgradu Stacionara;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za realizaciju projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu okoline;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini „Bobovac“ Ćatići-Kakanj na ime dijela troškova organizacije 13. smotre folklora „Dani kraljice Katarine“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof.dr. Ladi Šestić na ime sufinsniranja štampanja monografije „Forme sa nastavkom -ing u engleskom tehničkom registru i njihovi prevodni ekvivalenti u bosanskom/hrvatskom/srpskom“;
 17. Upoznavanje članova Vlade sa:

-          aktom Općinskog suda u Zenici u vezi isplata advokata i vještaka, broj: 043-0-Su-12-001834 od 30.10.2012. godine,

-          aktom Sindikalne organizacije preduzeća IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići broj 74/12 od 31.10.2012.godine, kojim se traži prijem delegacije,

-          obavijest sa 43. sjednice Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-01-22550-1-3/12 od 30.10.2012. godine,

-          aktom Ministarstva za privredu broj: 04-14-20939-1/12 od 29.10.2012. godine kojim je data hronologija prenosa prava i obaveza proisteklih iz koncesionog ugovora sa preduzeća „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo na „Amina Trade“ d.o.o. Sarajevo.

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma