85. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.10.2012.godine

01 Nov 2012
16321 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju k znanju;
 2. Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju k znanju;
 3. Informacija o realizovanim mjerama u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnost unapređivanja stanja, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organim državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2012. godine;
 5. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova;
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Prijedloga akta za formiranje Revolving kreditno-garancijskog fonda (RKGF) za Zeničko-dobojski kanton;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Odbor za reviziju privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva privrednom društvu „Prograd“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva privrednom društvu „Tisakomerc“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva samostalnom obrtu „Hamlet“, vlasnika Omanović Ahmeta iz Visokog, na ime refundacije administrativnih troškova za legalizirani izgrađeni proizvodni objekat;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aidi Šarić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja porodice;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delviji Musić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Naili Fejzić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zdenki Janjić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Asimu Katkiću iz Zenice, 90% RVI III grupe, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 21. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 22. Prijedlog Odluke o isplati sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec oktobar 2012. godine;
 23. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 24. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 25. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom Zajedničke advokatske kancelarije Mujarić&Gagula od 15.10.2012. godine u vezi  prijenosa prava iz koncesionog ugovora sa privrednog društva GP „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo na privredno društvo „Amina Trade“ d.o.o. Sarajevo,
  • aktom uprave GP „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo broj: 190 od 20.10.2012. godine u vezi prijenosa prava iz koncesionog ugovora sa privrednog društva GP „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo na privredno društvo „Amina Trade“ d.o.o. Sarajevo.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma