84. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.10.2012.godine

29 Okt 2012
15554 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 83. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 17.10.2012. godine;
 2. Informacija o aktima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog Zaključka o uvtrđivanju Amandmana III na Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača  nad Javnom ustanovom Opća bolnica Tešanj;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima - II faza;
 5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-18419/12 od 16.08.2012. godine o odobravanja finansijskih sredstava - regresiranje kamata na investicijski kredit privrednom društvu „Vimes“ d.o.o. Visoko;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanja finansijskih sredstava - subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Secom“ d.o.o. Visoko;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanja finansijskih sredstava - subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu
  „RM-LH“ d.o.o. Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o zaduženju u vezi postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa krečnjaka na ležištu „Široke stijene“ kod Zenice;
 9. Prijedlog Zaključka o formiranju Radne grupe za izradu prijedloga podzakonskog akta o utvrđivanju kriterija za određivanje visine jednokratne i kontinuirane koncesione naknade za sve predmete koncesije iz nadležnosti Kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju kandidata za upražnjenu poziciju Nadzornog odbora „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 11. Prijedlog Zaključka o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika državnog kapitala za XIII skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica zakazanu za 03.11.2012. godine (dio materijala dostavljen putem e-maila);
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate poticaja uzgajivačima gljiva;
 13. Zaključak o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za mjesec novembar;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Bistrica općina Žepče u svrhu finansiranja rekonstrukcije vodovoda „Rijeka“ sa ciljem pružanja potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Duboštica općina Vareš u svrhu rekonstrukcije mosta sa ciljem pružanja potpore povratku na područje općine Vareš;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa - Zavidovići u svrhu sanacije župne crkve sa ciljem pružanja potpore povratku na područje općine Zavidovići;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj u svrhu plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta Panić Nevenke i Sretena, povratnika u naselje Bakotići, općina Maglaj;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dajić Emini iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Hajrudinu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smailbegović Mirzi iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujezinović Adnanu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Merdan Anidi iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu finansiranja projekta nabavke Braillevih pomagala za slijepe i slabovidne ratne vojne invalide 100%  I grupe;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dervišić Nurfeti iz Zenice, udovici poginulog branioca Dervišić Nesiba, radi kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Đulagi, 100% RVI II grupe iz Breze, u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja, odnosno prilagođavanja objekta posebnim potrebama;
 27. Prijedlog Rješenja o formiranju i imenovanju Radne grupe za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja;
 28. Ocjena o primjeni sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 u organima uprave i službama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 29. Izvještaj o realizaciji akata iz Programa rada Vlade i ostalih akata za period 01.01.- 30.09.2012. godine;
 30. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju
 31. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste;
 33. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova  Školskog odbora u Osnovnoj školi „Novi Šeher“ Maglaj;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma