82. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.10.2012.godine

12 Okt 2012
15691 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija:
  • Zapisnika sa 80. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 19, 20, 24. i 25.09.2012. godine;
  • Zapisnika sa 81. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 28.09.2012. godine;
 2. Radna verzija Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Informacija o djeci sa posebnim potrebama, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju stavova radne grupe za korekciju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
 7. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2011. godini, Rektorata kao obrađivača; sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici u 2011. godini, Upravnog odbora kao obrađivača, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja projekta „Solidarnost na djelu-pomoć za stotinu siromašnih porodica“ na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NK „Vareš“ iz Vareša na ime pomoći za realizaciju projekta sanacije travnjaka na stadionu, sa ciljem podrške povratku na područje općine Vareš;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka, na lokalitetu Dobrun-Dugandžići K.O. Olovske Luke, u općini Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/12);
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Ministarstvo zdravstva;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nurki Žerić iz Zenice, udovici poginulog branioca, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ u Nemili, općina Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alajbegović Jasminu iz Zenice na ime dijela troškova za učešće na 7. međunarodnom kongresu studenata medicine u Novom Sadu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husremović Harisu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šestić Harunu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašalić Hazimu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kahvedžić Harunu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Babić Tajibu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kalčo Ismetu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krivdić Amelu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Torlak Bajri iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krivić Kemalu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halep Amiru iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Telalović Mirnesu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Birdagić Vehidu iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Štimjanin-Koldžo Dijani iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alić Lejli iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajramović-Nišić Nermani iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Medini iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabani Adnani iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nuhanović Aldiani iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bedak Ameli iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hedžić Elviri iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulović Emini iz Kaknja za odbranu magistarskog rada;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Merdić Fadilu iz Kaknja za odbranu magistarskog rada;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mašić Erminu iz Kaknja za odbranu magistarskog rada;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Škrgić Mersihi iz Visokog za odbranu magistarskog rada;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čolaković Fahrudinu iz Olova za odbranu magistarskog rada;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerović R. Midhatu iz Zavidovića za odbranu magistarskog rada;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alibegović Senadu iz Visokog na ime dijela troškova za učešće na MENC-u, Kortjirk, Belgija;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju maline;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za nabavku dotrajalih dijelova šumarskih uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za isplatu naknade štete vlasnicima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za naglo uginuće životinja u 2012. godini;
 46. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2012. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje radova na izgradnji vodovoda „Gujin kamen“ u mjestu Osječani, MZ Vozuća, općina Zavidovići;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje radova na izgradnji vodovoda Lug-Brankovići, općina Žepče;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje radova na dovršetku izgradnje kanalizacije Potklečje, MZ Klek, općina Zavidovići;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Međureligijskom vijeću u Bosni i Hercegovini-Odboru za međureligijsku saradnju u Zenici na ime pomoći za održavanje kulturno-molitvenog programa „U duhu Asiza“;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava AIESEC LC Zenica na ime pomoći za odlazak Brljevac Sania na godišnju konferenciju AIESEC-a u Cluj, Rumunija;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava FK „Zanatlije“ Visoko na ime pomoći za izgradnju stadiona;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 54. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 55. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 56. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 57. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Seadu (Zeira) Popržanoviću iz Tešnja, demobilisanom branitelju, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Marinku (Marka) Jukić iz Žepča, ratnom vojnom invalidu i licu u stanju socijalne potrebe, u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja njegove porodice;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehi (Derviša) Burekoviću iz Zenice, ratnom vojnom invalidu i licu u stanju socijalne potrebe, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja njegove porodice;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Munibu (Ahmeta) Ogriću, demobiliziranom branitelju iz Tešnja, radi izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 62. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja o Prostornom planu Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028. godina, sa Analizom koju je sačinio Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje;
 63. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom uprave Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 2843/12 od 26.09.2012. godine kojim se dostavlja Zaključak Nadzornog odbora;
  • aktom Ministarstva za privredu broj: 04-18-6008-1/12 od 03.10.2012. godine po inicijativi ŽGP d.d. Zenica sa ciljem obavještavanja o problematici kamenoloma „Široke stijene“ Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma