81.sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.09.2012. godine

29 Sep 2012
15196 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na finansiranje studijskog programa Arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu, pridruženoj članici Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, za budžetske korisnike Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje;
 3. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2012. godine;
 4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2012. godine;
 5. Informacija Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o nemogućnosti koncesione dodjele ugovora nad prijevozom učenika, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnih mineralnih resursa - olova, cinka i barita na ležištima Veovača, Rupice-Juraševac, Brestić u općini Vareš;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-poticaja inovatoru Musaefendić Kenanu iz Maglaja za realizaciju patenta „Aksijalni višestepeni turbinski uređaj“;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava izdavačkoj kući „Superinfo“ d.o.o. Zenica u svrhu štampanja prigodnog izdanja povodom 19. Generalnog BH sajma „ZEPS 2012“;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. Zenica u svrhu pripreme specijalnog izdanja povodom 19. Generalnog BH sajma „ZEPS 2012";
 10. Prijedlog Zakjučka o odobravanju sredstava „Institutu za privredni inžinjering“ d.o.o. Zenica u svrhu suorganizacije 4. Naučno-stručne konferencije pod nazivom „Razvoj poslovanja 2012“;
 11. Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2012. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za sufinansiranje prijevoza učenika iz povratničkih naselja Bećari, Ceribašići, Kolakovići i Išerić Brdo, općina Sokolac, u školskoj 2011/2012. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Želeća, općina Žepče, u svrhu učešća Zeničko-dobojskog kantona u izradi projektne dokumentacije i postavljanja javne rasvjete u MZ Želeća, u u cilju podrške održivom povratku;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče kao partneru u realizaciji projekta „AgroMap NETWORK - podizanje konkurentnosti podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja“ sa ciljem ekonomskog jačanja povratničkih zajednica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Bjelavići, općina Kakanj, u svrhu pomoći pri nabavci materijala za postavljanje zaštitne ograde na rijeci Trstionica u zaseoku Podbjelavići-Brežani, sa ciljem potpore povratku na područje općine Kakanj;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Naše selo Bjelavići“ Kakanj, u svrhu učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izgradnje Doma kulture u selu Bjelavići, s ciljem podrške održivom povratku;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć od značaja za sprovođenje programskih aktivnosti u 2012. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Franjevačkom samostanu „Sv. Ivana Krstitelja“ Kraljeva Sutjeska, u svrhu finansiranja dijela troškova realizacije projekta konzervatorskih radova na arheološkom lokalitetu Dvori i Grgurevo u Kraljevoj Sutjesci;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana za kulturnu reanimaciju „Armagedon“ iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova učešća Sokolović Emira na Struškim večerima poezije;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Organizaciji ratnih vojnih invalida „Zavidovići 92“ iz Zavidovića u svrhu pomoći za registraciju radnje, nabavku materijala i rad ortopedske radnje;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju Uzunović Mustafe dužnosti Direktora Službe za zajedničke poslove;
 23. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za obavljanje dužnosti Direktora Službe za zajedničke poslove;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Naredbu Ministrice Ministarstva zdravstva o provođenju jesenje faze sistematske deratizacije;
 25. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2012. godine.
 26. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Informacijom Kantonalnog pravobranilaštva o provedenim aktivnostima u postupku utuženja „KTK Visoko“ i „Natron“ dd Maglaj, broj: Up-37/12 od 31.08.2012. godine;
  • Pismom Sindikalne podružnice „rmk promet“ d.d. Zenica u vezi dobrobiti radnika u diobi firme na dioničarski i državni dio, od 12.09.2012. godine;
  • Informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-20-19220/12 od 13.09.2012. godine po pritužbi stranke Pojskić Hasnije na rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
  • Obaviješću Federalnog ministarstva finansija u vezi aktivnosti na pojednostavljenju plaćanja javnih prihoda, broj: 04-15-3578/12 od 12.09.2012. godine;
  • Prigovorom Univerziteta u Travniku na Rješenje broj: 10-38-2311-14/12;
  • Zahtjevom Ministarstva finansija za mišljenje vezano za prava izabranih dužnosnika broj: 07/02-14-13261-1/12 od 12.09.2012. godine, upućen Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica;
  • Pismom Ministarstva finansija o pitanju implementacije Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH broj: 07/02-02-19419-1/12 od 12.09.2012. godine, upućen Općinskom sudu u Zenici;
  • Stavom Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u vezi namirenja tražioca izvršenja,broj: 01-01-20308-3/12 od 20.09.2012. godine,  upućen advokatu Pivić Nermini;
  • Stavom Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u vezi zahtjeva za hitne mjere na sanaciji šteta, broj: 01-01-20308-4/12 od 20.09.2012. godine, upućen Udruženju poljoprivrednih proizvođača Zeničko-dobojskog kantona;
  • Pismom Ministarstva finansija - dostava Zapisnika o obavljenoj reviziju ispravnosti procedura za dodjelu sredstava za isplatu poticaja uzgajivačima povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
  • Zapisnikom o izvršenoj primopredaji lož-ulja između Federalne direkcije robnih rezervi i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-29-6-112-41/12 od 05.09.2012. godine;
  • Reagovanjem Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na pismo Načelnika Općine Kakanj oko nebrige za šumske požare;

PREMIJER
mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma