79. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.09.2012.godine

13 Sep 2012
14887 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline na Projektni zadatak za izradu Strategije zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2023. godina;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju utroška namjenskih sredstava Kantonalnoj direkciji za ceste za izmirenje obaveza prema izvođačima radova na dodatnom angažovanju u vrijeme elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za realizaciju projekata nevladinih organizacija sa područja Zeničko-dobojskog kantona iz Fonda za zaštitu okoline za 2012. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o mjerama u vezi preraspodjele radnog vremena, angažovanja za povremene, privremene poslove i prekovremeni rad, broj: 02-34-19412/11 od 03.06.2011. godine;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava općini Zenica za unapređenje rada Saveza izviđača općine Zenica;
 8. Informacija o kretanju ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u narednih pet godina sa prijedlogom za stabilizaciju i poboljšanje stanja, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 9. Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Zeničko-dobojskom kantonu sa prijedlogm poboljšanja i nabavkom potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava u periodu januar-juni 2012. godine na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Koteks“ d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Ascom“ d.o.o. Tešanj za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Enker“ d.d. Tešanj za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 09-34-16463-4/12 od 17.08.2012. godine;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Zenica za sufinansiranje realizacije „Projekta gradnje 19 stambenih jedinica za stanare ratnim dejstvima uništenih kasina iz naselja Kanal u Zenici“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Stranjani, općina Zenica, za izgradnju razdjelne komore vodovoda „Bratstvo i jedinstvo“ Stranjani, sa ciljem pružanja podrške povratku na područje općine Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava HKD Napredak, podružnica Zavidovići, na ime pomoći za rekonstrukciju Hrvatskog doma u Zavidovićima, sa ciljem pružanja podrške povratku na područje općine Zavidovići;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Medžlis Islamske zajednice Žepče, na ime pomoći za izgradnju Alibegove-Trzanske džamije, sa ciljem pružanja podrške povratku na područje općine Žepče;
 19. Prijedlog Odluke o uvećavanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 20. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.-30.06.2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 21. Informacija u vezi sa zaduženjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši reviziju snadbijevanja toplotnom energijom Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva finansija (printer);
 23. Izvještaj o kontroli kvaliteta zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 24. Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 25. a) Prijedlog Amandmana I na Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom Opća bolnica Tešanj, Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

b) Prijedlog Amandmana II na Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom Opća bolnica Tešanj, Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići koja će biti isplaćena nezaposlenim licima angažovanim na čišćenju rastinja oko kulturno-historijskog spomenika „Bobovac“;

27. Prijedlog Odluke o visini naknade za godišnji odmor (regres) za 2012. godinu;

28. Upoznavanje članova Vlade sa:aktom General ASM Ltd, Bugarska broj: 12.234/08-20/R od 20.08.2012. godine pod nazivom Žalba na Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnih mineralnih resursa olova, cinka i barita na ližištima Veovača i Rupice-Juroševac, Brestić u općini Vareš, objavljen u listu „Dnevni avaz“ od 11.08.2012. godine;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma