77. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.09.2012.godine

04 Sep 2012
14694 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 75. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 16.08.2012. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2012. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 3. Prijedlog Zaključka o isplati sredstava podsticaja proizvođačima presadnica;
 4. Prijedlog Zakljčka o odobravanju sredstava Općini Usora u svrhu pomoći za projekat „Dovršetak rekonstrukcije i modernizacije dionice lokalnog puta Jeleči u naseljeno povratničko mjesto Makljenovac, općina Usora“;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš za pet povratnika u naselje Okruglica, u svrhu pomoći za ugradnju građevinskog materijala doniranog od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešinović Mirnesu, demobilisanom borcu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja troškova liječenja (nabavka defibrilatora LCD-VR);
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena i dopune Zaključka o usvajanju Programa utroška kapitalnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu, broj: 02-14-12772/12 od 31.05.2012.godine;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu - redovna sredstva („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 9/12);
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 9/12);
 10. Program utroška sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu, pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu“ sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje - redovna sredstva“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu - redovna sredstva;
 12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative Ministarstva unutrašnjih poslova za smještaj Jedinice policije za podršku putem dodjele zemljišta čiji je vlasnik Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da zaključi anekse o produženju ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o uslugama energetskog servisa (ESCO SERVIS) i povrata investicije od strane Caritas Švicarska i ESCO Servisa za isporuku toplinske energije za OŠ „Olovo“ i MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, u općini Olovo;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport -  Srednja tehnička škola Tešanj;
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija članova Nadzornog odbora u privrednom društvu T.P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 17. Zaključak kojim se daje mišljenje o opravdanosti izgradnje regionalnog vodovoda “Plava voda“ na području općine Zenica (dio materijala dostavljen je putem e-maila);
 18. Informacija Radne grupe za analizu pravnog osnova zajedničkog djelovanja Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Sindikata na provedbi izmjena kolektivnih ugovora, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju osoba koje će obavljati poslove kantonalne popisne komisije;
 20. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka broj: 02-38-15982/12 od 12.07.2012. godine;
 21. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Pismom - molbom za prijem Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-2-130/12 od 17.08.2012. godine;
  • Odlukom Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica o prihvatanju zahtjeva za razrješenje Generalnog direktora društva, od 23.08.2012. godine;
  • Informacijom o postupku izdavanja saglasnosti investitoru „BLUHEND WOOD“ d.o.o. Sarajevo, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma