Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 194. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 20.09.2010. godine

05 Okt 2010
16091 puta
  1. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman I na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
  2. Zaključak kojim se prihvata Amandman I na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, poslanika Sejada Zaimovića
  3. Zaključak kojim se prihvata Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o kantonalnim administrativnim taksama poslanika Čajlaković Asima
  4. Zaključak kojim se ne prihvataju Amandmani I, II i III na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima poslanika Čajlaković Asima
  5. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman II na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
  6. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman III na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
  7. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman I na Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu