75. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.08.2012.godine

17 Avg 2012
15628 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom „Opća bolnica Tešanj“, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Informacija o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2011/12. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime sufinansiranja nabavke trideset komada aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon, jednog invalidskog skutera na električni pogon i četrdesetsedam komada antidekubitalnih jastuka za potrebe RVI paraplegičara sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešinović Mirnesu, demobilisanom braniocu iz Zenice, na ime sufinansiranja troškova liječenja (nabavka defibrilatora LCD-VR);
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Almy-transport“ d.o.o. Zenica za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Al-Ex“ d.o.o. Zenica za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Lindapek“ d.o.o. Zenica za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Mašinska obrada motora“-obrt Šarić Sejad, Zenica za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Alma-Ras“ d.o.o. Olovo na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po Ugovoru o kreditu broj: 06-6003-04/09;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Alma-Ras“ d.o.o. Olovo na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po Ugovoru o kreditu broj: 047-K-312115/10;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Seta“ d.o.o. Zavidovići za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Catrim“ d.o.o. Žepče za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Inox trade“ d.o.o. Maglaj za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Vimes“ d.o.o. Visoko za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Omega comerc“ d.o.o. Visoko za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa SZR „Kaplan“-obrt Visoko za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „Conita“ d.o.o. Tešanj za 2012. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju transfera sredstava na račun općine Usora za realizaciju II. faze projekta „Izgradnja tlačnog cjevovoda PS Duboki potok-rezervoar Bartići“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj na ime pomoći za realizaciju projekta „Dnevni boravak za djecu i omladinu sa posebnim potrebama“ općine Tešanj;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za izdavanje naloga za isplatu cijelih iznosa planiranih sredstava za troškove kotizacija, odnosno članarina, sportskih klubova u skladu sa Programom utroška sa pozicije „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za šest uspješnih omladinaca iz oblasti obrazovanja i sporta na ime finansijske podrške za njihove rezultate ostvarene na takmičenjima;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za tri uspješna omladinca iz oblasti obrazovanja na ime finansijske podrške za njihove rezultate ostvarene na takmičenjima;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jedinstvenoj organizaciji mladih (JOM) iz Jelaha na ime pomoći za realizaciju 10. Rastok Festa Jelah;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Šahovski klub „Krivaja“ Zavidovići na ime pomoći za učešće u takmičenju Prve šahovske lige Federacije BiH;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Organizaciji porodica šehida i poginulih borac Zeničko-dobojskog kantona-Organizacija porodica šehida i poginulih boraca „Visoko 92“ općine Visoko;
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskih odbora osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona (29 rješenja za Školske odbore);
 29. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o ukupnom iznosu sredstava uplaćenih u Budžet Zeničko-dobojskog kantona od naknada za obavljenje veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole od strane kantonalnih veterinarskih inspektora i veterinarskih organizacija u periodu 2008-2011. godina;
 30. a) Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime kupovine jednog terenskog vozila za prevoz ljudi i opreme službi zaštite i spašavanja;
  b) Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime kupovine jednog kombi vozila za prevoz ljudi i opreme službi zaštite i spašavanja;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udrugi poduzetnika i poslodavaca Žepče na ime sufinansiranja projekta „AgroMap Network“-podizanje konkurentnosti podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja“, u svrhu ekonomskog jačanja povratničkih zajednica;
 32. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodilaca stručnih službi Vlade, samostalnih kantonalnih uprava, rukovodilaca samostalnih kantonalnih ustanova i drugih rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada kantona;
 33. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Informacijom sa 30. junom 2012. godine, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-49-3868/12 od 06.08.2012. godine u vezi finansijskog rezultata Službe;
  • aktom Ministarstva za privredu broj: 04-34-17176-1/12 od 08.08.2012. godine pod nazivom Informacija o dešavanjima u privrednom društvu „Autotrans“ d.d. Vareš upućena Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
  • aktom Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline broj: 02-23-5151-2/12 od 14.08.2012. godine pod nazivom Informacija (u vezi obračuna naknade investitoru „Al-ex“ d.o.o. Zenica);
  • aktom službenika Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline broj: 02-23-5151- 4/12 od 14.08.2012. godine pod nazivom Informacija (u vezi načina obračuna naknade investitoru „Al-ex“ d.o.o. Zenica);

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma