74. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.08.2012.godine

13 Avg 2012
15711 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o ostvarenim javnim prilivima za period 01.01.-30.06.2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „Eko-Energy“ d.o.o. Tešanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vareš“ na rijeci Stavnji, općina Vareš;
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „Eling inžinjering“ d.o.o. Teslić za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Podjezera“ na Jezeračkoj i Stupničkoj rijeci, općina Zenica;
 4. Program utroška sredstava Budžeta za izradu ribolovne osnove za područje Zeničko-dobojskog kantona, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 408, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za provođenje mjera preventivnog dijagnostičkog ispitivanja na zaraznu bolest IAK svih konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjera preventivnog cijepljenja domaćih žiotinja protiv Crnog prišta (Antraxa);
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge na području Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenjih za kupovinu šuma i šumskog zemljišta;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju dopune Mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice godine u pogledu dopune autentičnog tumačenja, broj: 09-02-1942-2/12 od 27.07.2012. i utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja odredbi člana 120. stav 1. i 2. i člana 121. stav 1. i 3. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 13/08 i 13/11);
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava općini Vareš u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje spomen obilježja-turbeta šehidima u haremu gradske džamije u Varešu;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Prva osnovna škola Zavidovići;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o produženju pretplate na Generalni servis Agencije ONASA d.o.o iz Sarajeva za 2012. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omladinskom klubu „Zenica zove“ iz Zenice, na ime pomoći za organizaciju studentskog festivala „Zenica zove 2012“;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja XX. Bajramskog koncerta u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj, Mjesna zajednica Jelah, na ime pomoći za organizaciju kulturno-sportske  manifestacije „Jelaško ljeto 2012“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstavasredstva JU Dom kulture “Edhem Mulabdić” iz Maglaja na ime sufinansiranja Međunarodnog festivala „Sudensko ljeto 2012“ koji se održava u Maglaju;
 17. Informacija o utrošku sredstava za nabavku opreme sa 31.07.2012. godine Službe za zajedničke poslove, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2011. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) (prilog: Izvještaj neovisnog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju), sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 19. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona (37 školskih odbora);
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 26. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica;
 29. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. a) Prijedlog Zaključka o podržavanju implementacije projekta „AgroMap Network“-podizanje konkurentnosti podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja“ na osnovu zaključenog ugovora Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče sa Delegacijom EU u BiH;
  b) Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi poduzetnika i poslodavaca Žepče na ime podrške projektu „AgroMap Network“-podizanje konkurentnosti podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja“ u svrhu ekonomskog jačanja povratničkih zajednica;
  c) Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi poduzetnika i poslodavaca Žepče na ime podrške projektu „AgroMap Network“-podizanje konkurentnosti podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja“ u svrhu ekonomskog jačanja povratničkih zajednica;
 31. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: AP-1537/09 od 25.07.2012. godine (usvajanje apelacije Razije Demiri u vezi presude Vrhovnog suda FBiH o isplati nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u roku, na teret sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona);
  • aktom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: AP-1028/09 od 24.07.2012. godine (usvajanje apelacije Salke Lete u vezi presude Općinskog suda u Zenici o isplati nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u roku, na teret sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona);
  • aktom „Odelga med GES.M.BH“ iz Beča od 30.07.2012. godine upućenom Ministrici Ministarstva zdravstva u vezi nabavke opreme po aktuelnom tenderu za Kantonalnu bolnicu Zenica;
  • pismom namjere za podršku zapošljavanja privrednog društva „Alpina-Bromy“ d.o.o. Tešanj broj: 478-01/12 od 22.07.2012. godine;
  • aktom Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH broj: 08-33-5-764/12 od 30.07.2012. godine u vezi dodatnih informacija, procjene i očekivanja o daljem podrhtavanju tla;
  • aktom Boračkih udruženja općine Žepče od 03.08.2012. godine u vezi istupa Efendić Nesiba.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma