Pregled materijala sa 190. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 17.08.2010. godine

05 Okt 2010
12272 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period I-VI.2010. godinu
 2. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržava Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Asima Čajlakovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona kao predlagača
 3. Zaključak o stavu Vlade Zeničko-dobojskog kantona povodom Informacije Federalnog ministarstva finansija u vezi izrade rebalansa Budžeta
 4. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Asima Čajlakovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Asima Čajlakovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržava Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o kantonalnim administrativnim taksama, Asima Čajlakovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona kao predlagača
 7. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana I Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o kantonalnim administrativnim taksama, Asima Čajlakovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i poslovanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009. Godini
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Selecta“ d.o.o. Zenica na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 10. Zaključak o prihvatanju Informacije o proizvodnji, preradi i otkupu svježeg kravljeg mlijeka na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009. Godini
 11. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da sačini Informaciju o stanju u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona za 2009. Godinu
 12. Zaključak o primanju na znanje Informacije o trenutnom stanju i poslovanju ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju
 13. Zaključak o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava Budžeta za podsticaje u poljoprivredi za 2010. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“
 14. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja uzgajivačima povrća u plastenicima i staklenicima
 15. Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu “Visoko” iz Visokog na ime pomoći za učešće na Svjetskom prvenstvu u tradicionalnom karateu
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini - Uredu muftije zeničkog iz Zenice na ime pomoći za manifestaciju „1400. godišnji čuvari“
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Karamustafić Indiri iz Zenice, supruzi umrlog demobilisanog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Dervišić Sefiji iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Ejup Hasibi iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Varupa Zemki iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Musić Izeti iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 22. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Gimnazije „Visoko” u Visokom
 23. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić” u Visokom
 24. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Alija Nametak” u Visokom
 25. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović” u Visokom
 26. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija” u Kaknju
 27. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Rešad Kadić” u Brnjicu, Kakanj
 28. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Vladimir Nazor” u Zenici
 29. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić” u Zenici
 30. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Olovo” u Olovu
 31. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Hasan Kikić” u Olovu
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Dizdarević Admiri iz Zenice na ime odbrane magistarskog rada
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Orlić Suadu iz Zenice na ime odbrane magistarskog rada
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Mulalić Aidi iz Zenice na ime odbrane magistarskog rada
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Martinović Zoranu iz Žepča na ime odbrane magistarskog rada
 36. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-3610 od 30.06.2010. godine
 37. Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe Vlade
 38. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Mak Dizdar” u Zenici
 39. Zaključak o odobravanju sredstava prevozniku BISS TOURS Zenica na ime troškova prijevoza omladinske selekcije NK "Bosna" Visoko na internacionalni turnir u Berlin

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma