72. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.07.2012.godine

27 Jul 2012
15165 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa:
  • 70. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 12.07.2012. godine i
  • 71. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 18.07.2012. godine;
 2. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku zemljišta na ime uplate troškova ranijih ulaganja za građevinsko zemljište i naknada za pogodnost-renta;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija;
 7. Prijedlog Zaključka o odbijanju zahtjeva koncesionara koji crpe i flaširaju vodu sa područja Zeničko-dobojskog kantona za smanjenjem koncesione naknade;
 8. Dokument „Projektni zadatak za izradu Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2012.-2016. godina“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta „Informacija o stanju i načinima zapošljavanja mladih visokoobrazovanih kadrova na području Zeničko-dobojskog kantona“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime priključka na elektro mrežu obnovljenog stambenog objekta Mare Antolović, povratnice u Maglaj, naselje Bakotići;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajri Hodžić iz Zavidovića, udovici poginulog branioca Brajke Hodžića, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za period I-VI.2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Mješovita srednja škola Tešanj;
 14. Prijedlog Zaključka kojim se poništava Javni oglas za popunu upražnjenih pozicija dva člana Nadzornog odbora i dva člana Odbora za reviziju u privrednom društvu „Natron“ d.d. Maglaj;
 15. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuju upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora i dva člana Odbora za reviziju u privrednom društvu „Natron“ d.d. Maglaj;
 16. Prijedlog Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime učešća u zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante u Arnautima, općina Zenica;
 18. Informacija o statusu realizacije Projekta izgradnje novog energetskog kompleksa i novog centralnog operativnog bloka, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 19. Informacija o problematici grijanja u Kantonalnom zavodu za medicinu rada, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 20. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Monitoring tima za praćenje realizacije „Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina“;
 21. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa na izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajdarević Ifeti, predstavnici radnika Tvornice konfekcije „Borac“ d.d. u stečaju Zenica;
 23. Program utroška finansijskih sredstava Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, razdjel 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300 – pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na prijenos vlasništva nad vrijednosnim papirima preduzeća „Autotrans“ d.d. Vareš;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za donošenje Odluke o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 26. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • akt Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona, broj: 050-07/12 od 12.07.2012. godine;
  • akt „Udruženje branilaca općine Zavidovići 1991-1995.“, broj: 116/12 od 11.07.2012. godine;
  • zajednički akt boračkih udruženja općine Žepče, broj 02-01-15831/12 od 16.07.2012. godine;
  • Odgovor Ministarstva zdravstva upućen Načelniku Općine Vareš po zahtjevu za ostvarivanje prava na zdravtsvenu zaštitu van kantona, broj 11-37-10120-1/12 od 04.07.2012. godine;
  • akt kojim se traži usklađivanje podataka Sparkasse banke broj: 10583-02-07/12 od 30.06.2012. godine;
  • dopisom Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH-Sindikalna organizacija IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići broj: 53/12 od 19.07.2012. godine u svrhu organizovanja zajedničkog sastanka sa rukovodstvom Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
  • dopisom Saveza RVI Zeničko-dobojskog kantona-Organizacija RVI Općina Žepče broj: Ž-1-560-24/12 od 18.07.2012. godine u vezi dopisa boračkih udruženja Općine Žepče dostavljenom Premijeru Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma