69. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05. i 06.07.2012.godine

05 Jul 2012
15031 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 68. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 28.06.2012. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „Geomet“ d.o.o. Srebrenica za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo K.O: Drecelj, u općini Olovo;
 3. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva za privredu da utvrdi zakonitost poslovanja privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica, reguliranom tijelu u nadležnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora privrednog društva T.P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče, reguliranom tijelu u nadležnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Nadzornog odbora privrednog društva T.P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Institutu za privredni inžinjering“ d.o.o. Zenica na ime suorganizacije Naučnog stručnog skupa „Održavanje 2012“, održanog u Zenici;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici, na ime učešća Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2012. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za implementaciju projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“, na ime učešća Vlade Zeničko-dobojskog kantona u implementaciji projekta;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za planirane programske zadatke u 2012. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elektroprivredi BiH, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za izmirenje utrošene električne energije sa 31.03.2012. godine u JU „Dom penzionera“ Zenica, na ime pomoći JU „Dom penzionera“ Zenica za izvršenje programskih zadataka i stvaranju uslova za rad;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu sufinansiranja manifestacije obilježavanja značajnih datuma i događaja pod nazivom „Majski zov slobode“;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Programa rekreativnog druženja ratnih vojnih invalida, koje će se održati na Bističaku kod Zenice;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Velidi (Adema) Zeković iz Maglaja, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe, radi izgradnje stambenog objekta u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rabiji (Muharema) Hasić iz Maglaja, udovici umrlog demobilisanog branitelja Muniba Hasić, radi sanacije stambenog objekta u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Enveru (Džemala) Memišević iz Maglaja, ocu poginulog branitelja i demobilisanom branitelju, radi sanacije stambenog objekta u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija-magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/13. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija-dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/13. godini;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Ekonomska škola Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hajderovići“ Zavidovići;
 20. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za juli 2012. godine;
 21. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za juni 2012. godine;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o zaduženju Kantonalnog pravobranilaštva Zenica da sačini detaljnu informaciju o poduzetim aktivnostima po pitanju utuženja lica koja redovno ne izmiruju obaveze vraćanja anuiteta na stambene kredite dodijeljene od strane Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za juni 2012. godine;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena u Programu utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku antiviperinum seruma;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na ime pomoći za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu januar-maj 2012. godine;
 28. Izvještaj o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi projekta „E-inspektor“, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Službe za zajedničke poslove, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 29. Program utroška sredstava Službe za zajedničke poslove, sa razdjela 13, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (klime);
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Stručne službe Vlade (klima);
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Službe za zajedničke poslove (klime);
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za pravosuđe i upravu (ventilatori);
 34. Informacija o rezultatima provođenja Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-9599/12 od 18.04.2012. godine, interresorne radne grupe, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 35. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 36. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 37. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 38. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 39. Prijedlog Zaključka po zahtjevu JP BH Pošta CP Zenica;
 40. Prijedlog Zaključka o održavanju zajedničke sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa predstavnicima Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona;
 41. Prijedlog Zaključka po zahtjevu Općinskog načelnika Općine Tešanj;
 42. Verifikacija Zaključka o odobravanju sredstava Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ općine Zenica na ime pomoći za organizaciju memorijalnog Marša mira „Srebrenica 2012“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Sv. Leopolda Mandića, općina Maglaj, na ime pomoći u sanaciji ratom devastirane župne kuće;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Vozuća na ime pomoći za obnovu manastira Vozućica, u svrhu podrške povratku na područje općine Zavidovići;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Auto moto klubu “Ujedinjeni – United” iz Žepča na ime finansijske pomoći za organizaciju IV. Međunarodnog moto susreta „Žepče 2012“;
 46. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Protokolom o načinu organiziranja i pružanja usluga hemodijalize za pacijente sa područja Općine Žepče, broj: 11-37-14458/12 od 26.06.2012. godine,
  • Dopisom Kluba zastupnika SDA u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona od 28.06.2012. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma