67. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.06.2012.godine

21 Jun 2012
14681 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 66. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 12.06.2012. godine;
 2. Informacija o do sada izvršenoj realizaciji Odluke o integriranju Općine Žepče u Ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Informacija o upravnom rješavanju u 2011. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 4. Informacija o koncesijama na vodama za 2011. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „Eko-Energy“ d.o.o. Tešanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Vareš“, instalisane snage 1.100 kW, na rijeci Stavnji, općina Vareš;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Zmajeva vrela“ u općini Zenica broj: 05-25-31828-3/10 od 13.12.2011. godine, sa privrednog društva „Az-En Petrol“ d.o.o. Tešanj na privredno društvo „Zmajeva vrela“ d.o.o. Tešanj;
 7. Prijedlog Zaključka za povrat stalnog sredstva: putničko motorno vozilo GOLF V, crne boje, registarskih oznaka 566-M-584, broj motora: BKD A84441, broj šasije: WVWZZZ1KZ89000500, godina proizvodnje 2006., datog na korištenje Stručnoj službi Skupštine od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Sporazum o načinu snošenja troškova korištenja objekta „Penzionerski dom“ u Zenici i davanju ovlaštenja Ministru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći na ime finansiranja dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera, putem centara za socijalni rad i općinskih službi;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo na ime pomoći za kupovinu stambeno-poslovne zgrade i poboljšanje kvaliteta rada za korisnike prava iz socijalne zaštite;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za 15 lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za 17 lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zoranu Jeliću iz Usore, demobilisanom braniocu, u svrhu sufinansiranja troškova liječenja u Zagrebu, Republika Hrvatska;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi nositelja ratnih odličja HVO iz Žepča u svrhu sufinansiranja projekta obilježavanja 20. godišnjice osnivanja HVO;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Invalidskom odbojkaškom klubu „Bosna“ iz Zenice na ime odlaska na međunarodni turnir u Belgiju;
 18. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2012. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ Zenica na ime pomoći za održavanje III. Međunarodnog atletskog mitinga „Zenica 2012“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uredu Muftije zeničkog na ime pomoći za organizaciju vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2012“;
 21. Prijedlog Odluke o raspodjeli uplaćenih sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole izvršene od strene kantonalnih veterinarskih inspektora i veterinara iz veterinarskih organizacija;
 22. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za januar-mart u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Ner-Tours“ d.o.o. Tešanj na ime plaćanja trokova prijevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz matematike;
 24. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za mjesec juni 2012. godine;
 25. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2012. godine;
 26. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 27. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog  računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 28. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 29. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 30. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse d.d. Sarajevo za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 31. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 32. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 33. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog  transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 34. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica za period VI-XII mjesec 2012. godine;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja u vezi izgradnje brze ceste Lašva-Vitez-Donji Vakuf u skladu sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona (2009.-2029.);
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline;
 37. Prijedlog Zaključka na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (računarska konfiguracija i fiksni telefon);
 38. Prijedlog Zaključka na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (telefax);
 39. Prijedlog Zaključka na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva zdravstva (klime);
 40. Prijedlog Zaključka na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva zdravstva (kuhalo);
 41. Prijedlog Zaključka u vezi Mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva koji se odnosi na član 53. stav 5. Zakona o zdravstvanoj zaštiti;
 42. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom Službe za zajedničke poslove u vezi primjene Ugovora za isporuku goriva za potrebe Zeničko-dobojskog kantona, broj: 14-14-9208-1-2/12 od 07.06.2012. godine;
  • molbom Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine za odobravanje sredstava u svrhu odlaska selekcije na Ljetne paraolimpijske igre „London 2012“, broj: 01-OI-22/12 od 21.05.2012. godine;
  • aktom Ministarstva zdravstva upućenom Uredu za razmatranje žalbi Sarajevo, u vezi zahtjeva za obustavu postupka provođenja preventivnih i protivepidemijskih postupaka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 11-37-8411-2/12 od 04.06.2012. godine;
  • pismom namjere direktora PI „Prominvest“ d.o.o. Konjic u vezi investicijskih projekata u Olovu, broj: 796-1/12 od 28.05.2012. godine
  • Obavijest JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u vezi prava na novčanu naknadu demobilisanih branitelja za vrijeme nezaposlenosti.

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma