Pregled materijala sa 178. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 27.04.2010. godine

05 Okt 2010
17971 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o zaštiti od požara i vatrogastu
 2. Odluka o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama na području Zeničko-dobojskog kantona radi saniranja šeta nastalih prirodnim nepogodama
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva finansija broj: 07-02-8336-1-1/10 od 21.04.2010. godine, na Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama, koji je utvrdila Komisija za pravosuđe i upravu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 5. Odluka o odobravanju sredstava za klubove poslanika političkih stranaka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za II. kvartal 2010. Godine
 6. Zaključak primanju na znanje Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2009. Godinu
 7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o podnesenim i realizovanim zahtjevima za ostvarivanje mjera podrške iz Programa mjera socijalnog zbrinjavanja zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla sa 31.12.2009. godine, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o imenovanju Smajlagić Ferida za punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva „Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj
 9. Zaključak o sponzoriranju štampanja fotomonografije „Šest vijekova Vranduka i vrandučkog kraja“
 10. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ESCROW“  pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu"
 11. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 403 pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinasiranja Programa rekreativnog druženja ratnih vojnih invalida
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Huseljić Ekremu iz Visokog, ratnom vojnom invalidu, na ime uplate dijela troškova za operaciju na očnoj klinici u Mađarskoj
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Šuša Sanelu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu, na ime uplate dijela troškova za liječenje steriliteta
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Merdžić Isi iz Vukova, Jelah, općina Tešanj, 100% ratnom vojnom invalidu II grupe, na ime kupovine stambenog objekta sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 16. Odluka o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći za finasiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera putem centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu, sa ciljem potpore održivog povratka za povratnike u općinu Foča
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Grozdić Dragomiru, povratniku u Ljeskovicu, općina Žepče, na ime troškova za nabavku i ugradnju materijala za dovršetka rekonstrukcije kuće, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 19. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 21 – Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 20. Zaključak o davanju podrške Kantonalnoj bolnici Zenica u realizaciji Projekta organizovanja Službe za radioterapiju
 21. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola Tešanj
 22. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (donacija Humanitarne organizacije „Save the Children Norwey“ za projekat „Predškolski odgoj i obrazovanje“)
 23. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (donacija Humanitarne organizacije „Save the Children Norwey“ za projekat „Osnovno pravo na obrazovanje“)
 24. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (donacija Humanitarne organizacije „Save the Children Norwey“ za projekat „Obrazovanje za socijalnu koheziju i BiH na putu ka EU“)
 25. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Kevro Sevdije na mjesto direktorice Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ u Brezi
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana stenografa i daktilografa iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju XI. federalnog takmičenja u daktilogarafiji
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na ime pomoći Medresi „Osman ef.Redžović“ za organizaciju 11. sportskih susreta učenika medrese
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Durmiš Muniru iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju koncerta povodom 20 godina rada
 29. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Plamen“ Pehare, Zenica na ime dijela troškova za odlazak na Internacionalni dječiji festival folklora u Izmiru, Turska
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Saobraćajnom i uslužnom društvu za prijevoz putnika „Abus line“ d.o.o. Jelah na ime troškova za prijevoz učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz engleskog jezika
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Saobraćajnom i uslužnom društvu za prijevoz putnika „Abus line“ d.o.o. Jelah na ime troškova za prijevoz učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz matematike
 32. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ Zenica na ime dijela troškova za izradu reportaže o Memorijalnom kompleksu Potočari
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Zenica na ime dijela troškova za organizovanje manifestacije „Dani Muhameda Seida Serdarevića“
 34. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Rješenja o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za izbor na upražnjene pozicije članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona
 35. Zaključak o davanju saglasnosti Stručnoj službi Vlade za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje“
 36. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2010. godinu", sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kodovi 821200, 821300 i 821600, pozicije "Nabavka građevina", "Nabavka opreme" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 37. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2010. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova
 38. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu kapitalnih ulaganja za 2010. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova
 39. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu kapitalnih ulaganja za 2010. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova
 40. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2010. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova- namjenska sredstva CIPS
 41. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2010. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova-namjenska sredstva CIPS
 42. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i invsticiono održavanje prema Programu kapitalnih ulaganja za 2010. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova-namjenska sredstva CIPS
 43. Zaključak o korištenju službenih vozila u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona  za potrebe prijevoza zaposlenika na posao i sa posla

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma