8. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

14 Feb 2023
2319 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 8. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 16.02.2023. godine (četvrtak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.02.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 3. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.02.2023. godine;
 3. Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.10. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka vezan za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, kojeg je u skupštinsku proceduru uputio poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Alen Kapković;
 6. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi za dopunu člana 11. Zakona o pravobranilaštvu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte) za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – escrow sredstva - za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Pružanje usluga gamma nožem u JU Kantonalna bolnica Zenica”;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 14. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Amra Mehmedić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma