3. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.01.2023. godine

20 Jan 2023
2509 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.12.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.01.2023. godine
 3. Verifikacija Zapisnika sa 1. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 06.01.2023. godine;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na zajedničkom studijskom programu Doktorski studij iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste i prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 11. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora za Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma