1. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.12.2022. godine

19 Jan 2023
1186 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 1. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.12.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpis mjenica, mjeničnih ovlaštenja i svih ostalih dokumenata potrebnih za realizaciju Ugovara sa Union bankom d.d. Sarajevo o načinu povrata sredstava u Revolving fond;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj za pokriće dijela troškova nabavke ultrazvučnog aparata sa tri sonde;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj za nabavke kapitalnog karaktera;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) sredstava po Javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2022. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici - sredstva od strane donatora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici - sredstva od strane donatora Universita deglistudi di Roma La Sapienza, Italija;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici - sredstva od strane donatora Association institute for population and development Sarajevo;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka” iz Sarajeva na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Hidajetu, 60% ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina individualnog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Podojak Safudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Đevadu, 50% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Husi, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina individualnog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Amiru, 60% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 19. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2022. godine.
 20. Prijedlog Odluke o realizaciji nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022 godinu;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja vlasnicima životinja i veterinarskim stanicama;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama za sufinansiranje implementacije sistema upravljanja kvalitetom.
 23. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena;
 24. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 25. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.
 26. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojim je utvrđen prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.
 27. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-4642/20 od 09.02.2022. godine;
 28. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-1528/21 od 08.06.2022. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma