64. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.05.2012.godine

25 Maj 2012
14687 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti;
 2. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2012. godini, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Ministarstvo za privredu, ekonomski kod 614100, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju od koncesija“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Prijedlog Zaključka o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče zakazanu za 29.05.2012. godine;
 4. Program utroška sredstava Budžeta za poticaje u poljoprivredi u 2012. godini, razdjel 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 402, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Program utroška namjenskih sredstava za uređenje i monitoring poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini, razdjel 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 404, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Program utroška sredstava Budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2012. godini, razdjel 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima privremene dodjele lovišta na korištenje;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom Penzionera“;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom penzionera“
 10. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 201, pozicija „Tekući transfer za prijevoz đaka“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Transfer za omladinske projektne aktivnosti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Transfer za smeštaj studenata u studentske centre“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačke djelatnosti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 102, pozicija „Transfer za Franjevačku gimnaziju“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija „Transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2011/2012. godini;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (donatorska sredstva humanitarne organizacije „Save the Children Norway“);
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za korisnika OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica, (donatorska sredstva Općine Zenica);
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici za finansiranje dijela troškova organizacije XI festivala bosanskohercegovačke drame;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini „BoHeMSa“ na ime dijela troškova učešća studenata iz Zeničko-dobojskog kantona na sportsko-edukativnom susretu fakulteta biomedicinskog područja „Humanijada 2012“;
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova;
 25. Sporazum o ustupanju na korištenje mobilne stanice za mjerenje koncentracija zagađujućih materija i meteoroloških parametara Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 26. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2012. godinu, razdjel 19, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 27. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva „ŽGP Zenica“ dd Zenica;
 28. Prijedlog Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 29. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje sadržaja i tabelarnog pregleda viškova ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane (napomena: tabelarni pregledi dostavljeni putem e-maila);
 30. Upoznavanje članova Vlade sa pismom Načelnika Općine Olovo, broj: 02-18-1-733-2/12 od 06.04.2012. godine, po pitanju jednokratne koncesione naknade iz Ugovora za ekploataciju mineralnog resursa gabra na lokalitetu Karaula, općina Olovo

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma