182. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.11.2022. godine

08 Dec 2022
1875 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnka sa 181. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.11.2022. godine;
 2. Kriteriji o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, na nivou Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Politike upravljanja ljudskim resursima i Modela sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou u iznosu utvrđenom za Zeničko-dobojski kanton;
 5. Prijedlog Odluke o trajnom ustupanju stalnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 6. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2022. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 14. Uputstvo za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – Ultrazvučni aparati;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ - CT aparat Somatom Emotion 6;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troška nabavke usluge IT održavanja računarske mreže i računara;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja nemedicinske opreme;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme – EMNG aparat za potrebe Odjela neurologije;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme – Operacioni mikroskop za potrebe Odjela oftamologije;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troška nabavke medicinske opreme – Električni dermatom za potrebe Odjela plastične i rekonstruktivne hirurgije;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme – EEG aparat za potrebe Odjela neurologije;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja Gama kamere proizvođača „Picker“;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku informatičke opreme – Računari i računarska oprema;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troška nabavke informatičke opreme – Serverska platforma;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova sa ugradnjom za održavanje medicinske opreme;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na instalaciji medicinskog komprimiranog zraka;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na obzidavanju kotlovskih postrojenja;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za otkup svježeg povrća i voća;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje veterinarskog zdravstvenog pregleda na farmama za tov brojlera;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva unutrašnjih poslova, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona u svojstvu prodavca zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Avdagić Kemalu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Merdić Alemu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Šabanović Elvedinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Baković Nedžadu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Šabić Alenu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Neimarlija Muameru, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Cerovac Anisu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 43. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Meša Selimović“ Zenica;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 45. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Olovo“ Olovo, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „Metalno“ d.d. Zenica– u stečaju;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maidi Avdić, iz Žepča, u svrhu pomoći za štampanje slikovnice ,,Ljubičica Lila“;
 48. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - fiksnog lifta za kadu za dizanje nepokretne osobe;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Zahidu, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe paraplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornog dodatka za invalidska kolica na mehanički pogon;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aganović Muji, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica.
 53. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini;
 54. Prijedlog Odluke o otkazivanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini;
 55. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna direkcija za ceste i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 56. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo finansija i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 57. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica; (DODATNI ZAKLJUČAK 58-1)
 59. Prijedlog Odluke o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju JU Kantonalna bolnica Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma