171. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.09.2022. godine

29 Sep 2022
1970 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola „Nordbat -2“ Vareš;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Sv.Ilije proroka Novi Šeher u svrhu sufinansiranja projekta zamjene razglasa u župnoj crkvi;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Uznesenja BDM Osova, Žepče u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije župne crkve u Osovi;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Srpskoj Pravoslavnoj crkvenoj opštini u Žepču u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje parohijskog doma u Žepču;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na donošenje Dopuna Pedagoških standarda za osnovnu školu;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na donošenje Dopuna Pedagoških standarda za srednju školu;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 14. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 28.08.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava domovima zdravlja sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće dijela troškova kisika, lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava u 2022. godini;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2022.godinu” za period I - VI 2022.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu”, za period I-VI 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husić Mehmedu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija AICD uređaja sa ugradnjom;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program socijalno-intervenirajuće pomoći bivšim radnicima privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije sa područja grada Zavidovići;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Arneli iz Zavidovića kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona o razrješenju direktora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju direktora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Sokolica“, Općina Zavidovići;
 25. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške projektima u poljoprivredi;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj radi otklanjanja posljedica od poplava;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja vlasnicima životinja i veterinarskim stanicama.
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava župi Srca Isusova Čajdraš, Zenica u svrhu sufinanciranja projekta rekonstrukcije župne crkve u Čajdrašu;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava župi sv. Josipa, Zavidovići u svrhu sufinanciranja projekta rekonstrukcije župnog doma u Zavidovićima;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava župi sv. Ante Vukanovići, Kakanj u svrhu sufinanciranja projekta obnove župne crkve u Vukanovićima;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava župi Bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije, Crkvica, Zenica u svrhu sufinanciranja projekta temeljite obnove župne crkve u Crkvici;
 36. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Listu objekata javnih ustanova iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za implementaciju sredstava projekta „Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2021. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma