62. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.04.2012.godine

26 Apr 2012
14474 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 61. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 18.04.2012. godine;
 2. Prijedlog Amandmana I, II i III na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zakona o rudarstvu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Zakona o geološkim istraživanjima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Zakona o zakupu stana, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Zahtjev Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija za dostavu mišljenja po Odluci o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo, dionica Kladanj-Podpaklenik, potez prevoj „Karaula“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija o provedbi Kolektivnih ugovora, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini i planovi gospodarenja za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 10. Izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja JU „Dom penzionera“ za 2011. godinu,  Godišnji obračun za 2011. godinu i Plan aktivnosti za nastavak rada JU „Dom penzionera“ Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona na kraći vremenski period;
 12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo, općina Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/12) i poništenju Javnog poziva;
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo, općina Olovo;
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-olova, cinka i barita na ležištima Veovača u općini Vareš;
 15. Upoznavanje članova Vlade sa:
 • Zaključci Općinskog vijeća Kakanj vezani za aktuelnu bezbjednosnu situaciju na području općine Kakanj, broj: 0-01/1-85/12 od 17.04.2012. godine;
 • Pismo komandnog kadra i boraca 3. manevarskog bataljona općine Kakanj;
 • Pismo JP „Grijanje“ Zenica od 09.04.2012. godine u vezi izvršenja dospjelih finansijskih obaveza prema preduzeću;
 • Akti vezani za eksploataciju ležišta „Široke stijene“ i preduzeće „ŽGP Zenica“ dd:
  • Uplata naknade za eksploatisani kamen krečnjak na depozitni račun Općinskog suda u Zenici, dopis broj: I-1-511-1 od 16.04.2012. godine, sa Rješenjem Općinskog suda broj: 43 0 V 066954 12 V od 30.03.2012.godine, i kopijama uplatnica;
  • Izjašnjenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o poduzetim mjerama rudarsko-geološkog inspektora broj: 18/01-18-2664-13/12 od 13.04.2012. godine, sa Obaviješću broj: 18-08-18-2664-15/11 od 09.04.2012. godine, Rješenjem broj: 18-08-18-2664-12/11 od 23.03.2012. godine, i Presudom broj: 04 0U 003592 11U od 24.02.2012. godine;
 • Pismo manjinskih dioničara RMK Promet d.d. Zenica upućeno Nadzornom odboru RMK Promet d.d. Zenica od 13.04.2012. godine;
 • Zaključak Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-28-6707-1/12 od 28.03.2012. godine o utvrđivanju novčanih naknada;
 • Pismo Ministarstva finansija upućeno Službi za zajedničke poslove, vezano za utvrđivanje visine naknada troškova prijevoza na posao i sa posla, broj: 07/02-27-150-1/12 od 10.04.2012. godine;
 • Informacija Biznis servis centra o stanju kreditnih sredstava u Kreditno-garancijskom fondu na dan 12.04.2012. godine, broj: 19-14-5241-143-1/07 od 13.04.2012. godine;
 • Pismo JU Dom zdravlja sa poliklinikom „Izudin Mulabečirović-Izo“ Tešanj u vezi dodjeljivanja sredstava za stomatološko specijalističku konsultativnu zdravstvenu zaštitu, sa osvrtom na termine zakazane u JU Dom zdravlja Zenica.

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma