60. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.04.2012.godine

12 Apr 2012
14562 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o ostvarenim prilivima u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine, sa Zaključkom o primanju na znanje;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za ustupanje mobilne stanice za mjerenje koncentracije zagađujućih materija i meteoroloških parametara Univerzitetu u Zenici-Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“;
 5. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost za nabavku diodnog lasera za potrebe Službe za očne bolesti Kantonalne bolnice Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku putničkog vozila za potrebe Ureda premijera;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku dva ormara za potrebe Ureda premijera;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju broj: 15-01-59/12 od 22.02.2012. godine, o utvrđivanju naknade za rad i angažman u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju broj: 15-01-60/12 od 22.02.2012. godine, o utvrđivanju naknade za rad i angažman u Nadzornom odboru Agencije za privatizaciju;
 10. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Odlukom Ustavnog suda po apelaciji Hrnjić Edina iz Žepča;
  • Mišljenjem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u vezi Nacrta Zakona o šumarstvu, dato povodom akta Skuptšine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-7462-1/12 od 29.03.2012. godine;
  • Poslovanjem preduzeća „ŽGP ZENICA“ dd:
   • pismo broj: I-1-460 od 05.04.2012. godine u vezi nenadležnog postupanja rudarsko-geološkog inspektora;
   • Upit Kantonalnog tužilaštva broj: T04 KTA 0005482 11 od 06.03.2012. godine, sa odgovorom Ministarstvo za privredu broj: 04-18-24672-1-1/11 od 03.04.2012. godine;
   • Pismo (sa tužbom povodom spora za „Široke stijene“ u prilogu) preduzeća BBM d.o.o. Sarajevo zastupanog od advokata Varunek Gorana,od 10.04.2012. godine;
  • Informacijom broj: 12-27-6582-1/12 od 23.03.2012. godine Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
  • Uputstvom o procesiranju transakcija po osnovu potraživanja o d kupaca, broj: 07/03-08-02-7580-1/12 od 03.04.2012.godine;
  • Nalazom Institucije Ombudsmana BIH broj: Ž-SA-05-1039/11 od 20.10.2011. godine povodom prijave Hamzić Semira;
  • Informacijom Općinskog suda u Žepču o problemu finansiranja pravosudnih institucija, broj: 044-0-Su-12-000093 od 05.04.2012. godine;
  • Zaključcima usvojenim na konferenciji o studentskom standardu u FBiH, od 03.04.2012. godine;
  • Pismo Načelnika općine Žepče u vezi sufinansiranja troškova grijanja u Sali za tjelesni odgoj KŠC „Don Bosco“ Žepče.
 11. Obavijest Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH- Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja iodgoja BiH- Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona;

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma