156. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 03.06.2022.

10 Jun 2022
4871 puta
 1. Verifikacija Zapisnika sa 155. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.05.2022. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola „Nordbat - 2“ Vareš;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Tehnička škola“ Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medresa „Osman - ef. Redžović“ Visoko;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Srednja tehnička škola“ Tešanj;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Mješovita srednja škola“ Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Ekonomska škola“ Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica;
 16. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi Neformalne grupe građana “Pokret za preokret” za davanje autentičnog tumačenja člana 186. stav (1) Zakona o prostornom uređenju i građenju, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 19. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini i planovi gospodarenja za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu;
 21. Nacrt Programa javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2023. – 2025. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Zaključka o izuzeću ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline od rada iz predmeta Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje projekata javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Todorović Todi, povratnici u Ljeskovicu, Žepče, na ime pomoći za sanaciju kupatila u stambenom objektu imenovane, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grozdić Dragomiru, povratniku u Ljeskovicu, Žepče, na ime pomoći za sanaciju krovne konstrukcije na stambenom objektu imenovanog, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javoraš Adisi, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 27. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 28. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma