154. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.05.2022.

26 Maj 2022
4605 puta
 1. Verifikacija Zapisnika sa 153. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.05.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu doneseno po Inicijativi podnesenoj od strane Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići, a vezano za autentično tumačenja članova Ustava Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na realizaciji preporuka iz Izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona u vezi sa presudom Kantonalnog suda u Zenici po tužbi Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica „u stečaju“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Prim. dr. Mijo Grgić“ Usora za nabavku medicinske opreme;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom „Doboj-Jug“ za sufinansiranje nabavke medicinske opreme;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ za sufinansiranje nabavke medicinske opreme;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja Zavidovići za nabavku medicinske opreme;
 15. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 19. Program utroška sredstava Budžeta za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu - pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 16. redovnu Skupštinu privrednog društva „Natron“ Maglaj d.d., zakazanu za četvrtak 19.05.2022. godine;
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma