59. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 06, 11. i 12.04.2012.godine

09 Apr 2012
14501 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa:
  • 57. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15, 20. i 22.03.2012. godine,
  • 58. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22. i 29.03.2012. godine;
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva, proširenja matičnosti i proširenja djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju (napomena: zbog ekonomičnosti, Elaborat dostavljen putem e-maila);
 4. Prijedlog Odluke o promjeni naziva, proširenju matičnosti i proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Informacija o stanju zaštite okoline na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na opravdanost realizacije projekta, koju je dala Studija o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka, na lokalitetu Dobrun-Dugandžići K.O. Olovske Luke, općina Olovo;
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „Marmex“ d.o.o. Sarajevo za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka, na lokalitetu Dobrun-Dugandžići K.O. Olovske Luke, općina Olovo;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija dva člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u privrednom društvu „Natron“ d.d. Maglaj, reguliranom tijelu u nadležnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika Biznis centar Jalah-Tešanj na ime sufinansiranja 8. sajma privrede „Biznis 2012 Tešanj“;
 11. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi Inicijative Medžlisa Islamske zajednice Tešanj za donošenje Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09, 4/11 i 7/11);
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za obilježavanje 15. godišnjice postojanja Udruženja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za 10 lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za lica u stanju socijalne potrebe;
 14. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za Ministarstvo zdravstva za 2011. godinu, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Program provođenja:
  • proljetne obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,
  • jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2011. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jelić Zoranu, demobilisanom braniocu iz Usore na ime sufinansiranja troškova za liječenje u Zagrebu, R. Hrvatska;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi nositelja ratnih odličja HVO iz Žepča na ime sufinansiranja obilježavanja 20. godišnjice osnivanja HVO;
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izlaženje „Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona“ („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/96, 12/00, 10/02 i 10/07);
 20. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 21. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici u 2011. godini, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 22. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2011. godinu, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 23. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 24. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2011. godine (dorađeni), sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 25. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu (prilog: Mišljenje ovlaštenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2011. godinu), sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 27. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 28. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 29. Prijedlog Rješenja o ocjeni rada rukovodilaca stručnih službi Vlade, samostalnih kantonalnih uprava, rukovodioca samostalnih kantonalnih ustanova i drugih rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona, za 2011. godinu;
 30. Prijedlog Zaključka o privremenom ustupanju tri vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama, općinama Kakanj, Maglaj i Zenica;
 31. Upoznavanje članova Vlade sa aktom:
  • Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona od 22.03.2012. godine;
  • Kantonalne direkcije robnih rezervi broj: 17-17-4560-8/12 od 19.03.2012. godine;
  • Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona broj: T04 0 KTA 0008485 12 od 19.03.2012. godine;
  • Službe za zajedničke poslove broj: 14-14-34-29570/09 od 20.03.2012. godine;
  • Biznis servis centra broj: 19-14-5241-140/07 od 13.02.2012. godine i 19-14-5241-141-1/12 od 20.03.2012. godine;
  • UTTD „21. decembar“ d.o.o. Zenica, u stečaju, od 22.03.2012. godine;
  • Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona od 21.03.2012. godine;
  • generalnog direktora „rmk promet“ d.d. Zenica broj: 28 00 00 od 28.03.2012. godine, broj: 28 00 00 od 02.03.2012. godine i uprave „rmk promet“ d.d. Zenica broj: 28 00 00 od 05.03.2012. godine;
  • Sindikalne podružnice „rmk promet“ d.d. Zenica od 23.03.2012. godine sa Informacijom o privrednom društvu „rmk promet“ d.d. Zenica od 26.03.2012. godine.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma