142. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.02.2022.

25 Feb 2022
2935 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 141. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.02.2022. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju namjenskih sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2021/2022. godini;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju mrkog uglja na području Grada Zenica;
 9. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar- decembar 2021. godine planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, sa pozicije „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX 010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći javnim ustanovama centrima za socijalni rad i nadležnim općinskim službama socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradinović Kemalu, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dauldži Dini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja sina imenovanog;
 16. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu”, pozicija „Nabavka građevina” - redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu” pozicija „Nabavka opreme” - redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu” pozicija „Nabavka opreme” - namjenska sredstva i pozicija „Rekonstrukcije i investiciono održavanje” - namjenska sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2022.godinu” pozicija „Nabavka opreme” i pozicija „Rekonstrukcije i investiciono održavanje” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za povlačenje tužbe radi smetanja posjeda, kod Općinskog suda u Žepču;
 21. Izvještaj o realizaciji Programu utroška sredstava od koncesija za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pozicija “Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija”, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Program utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu, pozicija „Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bobarić Muji, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija jednokomornog ICD uređaja.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma